Priser Urologi Hamar

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Husk at Volvat-medlemmer får 20 % rabatt, inntil kr. 1 000 per tjeneste

Lokasjon

Urologi

Konsultasjon2 540,-
Konsultasjon2 540,-
Totalt2 540,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Vasektomi6 940,-
Operasjon6 940,-
Totalt6 940,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Cystoskopi1 850,-
Undersøkelse1 850,-
Totalt1 850,-
Flowmetri470,-
Undersøkelse470,-
Totalt470,-
Ultralyd (rektal)1 250,-
Undersøkelse1 250,-
Totalt1 250,-
Ultralyd testikler710,-
Undersøkelse710,-
Totalt710,-
Prostatasjekk (utredning)4 260,-
Konsultasjon2 540,-
Urinflow-måling470,-
Ultralyd-undersøkelse1 250,-
Totalt4 260,-
Testikkel-sjekk (utredning)3 720,-
Konsultasjon2 540,-
Ultralyd-undersøkelse710,-
Urinflow-måling (v/mistanke om urinveisinfeksjon)470,-
Totalt3 720,-
Urinblæreplager (utredning)4 860,-
Konsultasjon2 540,-
Urinflow-måling470,-
Cystoskopi ekstra1 850,-
Totalt4 860,-