Priser Allmennlege Moss

Lokasjon

Allmennlege

Ordinær legetime, 15 minutter1 200,-
Konsultasjon1 060,-
Hygiene- og materielltillegg140,-
Totalt1 200,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Utvidet legetime, 30 minutter1 600,-
Konsultasjon1 460,-
Hygiene- og materielltillegg140,-
Totalt1 600,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Helsekontroll med full helsesjekk2 180,-
Konsultasjon2 040,-
Hygiene- og materielltillegg140,-
Totalt2 180,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Telefon-/videokonsultasjon710,-
Konsultasjon710,-
Totalt710,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Drop-in time på telefon710,-
Konsultasjon710,-
Totalt710,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Chat-konsultasjon450,-
Konsultasjon450,-
Totalt450,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet