Priser Gynekologi Moss

Lokasjon

Gynekologi

Konsultasjon1 760,-
Konsultasjon1 550,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt1 760,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Videokonsultasjon, 15 minutter860,-
Konsultasjon860,-
Totalt860,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet