Priser Hjerteundersøkelse (kardiologi) Moss

Oppgitte priser er inkludert administrasjonstillegg, klikk på pris for å se evt. andre tillegg

Lokasjon

Hjerteundersøkelse (kardiologi)

Konsultasjon2 710,-
Konsultasjon2 450,-
Administrasjonstillegg260,-
Totalt2 710,-
Totalpris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager2 810,-
Kan komme i tillegg
Tillegg for kun arbeids-EKG (AKG)2 600,-
Tillegg for kun ultralyd (EKKO)2 600,-
Tillegg for både arbeids-EKG og ultralyd3 750,-
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Arbeids-EKG (AKG)2 600,-
Undersøkelse2 600,-
Totalt2 600,-
Totalpris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager2 700,-
Ultralyd av hjertet (EKKO)2 600,-
Undersøkelse2 600,-
Totalt2 600,-
Totalpris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager2 700,-
Arbeids-EKG (AKG) og ultralyd EKKO)3 750,-
Undersøkelse3 750,-
Totalt3 750,-
Totalpris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager3 850,-