Priser Lungespesialist Moss

Lokasjon

Lungespesialist

Konsultasjon2 710,-
Konsultasjon2 500,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt2 710,-
Kan komme i tillegg
Bodybox750,-
NO-måling370,-
Reversibilitetstest930,-
Diffusjonstest410,-
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Spirometri350,-
Test350,-
Totalt350,-
Bodybox750,-
Pletysmografi750,-
Totalt750,-
NO-måling370,-
Måling370,-
Totalt370,-
Reversibilitetstest930,-
Test930,-
Totalt930,-
Diffusjonstest410,-
Test410,-
Totalt410,-