Leger og kirurger

 • Alexander Stanley Thrane Øyelege, kirurg og forsker
   

  Alexander har medisinsk embetseksamen med utmerkelse fra Universitetet i Leicester, England. Han tok sin spesialistutdanning ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål og ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Alexander har også avlagt Europeisk spesialisteksamen i Oftalmologi og er «Fellow of the European Board of Ophthalmology».

  Som kirurg har Alexander fordypet seg i grønn og grå stær kirurgi, og har vært overlege på grønn stær seksjonen på Haukeland i flere år. Han utfører også ett bredt spektrum av plastikkirurgiske operasjoner rundt øyet og har sittet i flere nasjonale og nordiske fagråd for behandling av netthinnesykdom.

  Alexander har en bistilling som assistant professor ved Universitetet i København. Han fullførte doktorgraden sin i 2013 i New York / Oslo som Fulbright stipendiat med fokus på avansert optikk og multifoton lasere. Nåværende forskningsprosjekter fokuserer på nye veier for væskeutførsel fra øyet for å bedre forstå og behandle grønn stær.

 • Agnes Aabel Haugen Øyelege og kirurg
   

  Agnes tok medisinsk embetseksamen ved Ruhr- Universität- Bochum i Tyskland i 2003.

  Spesialiseringen gjennomførte hun ved øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø og ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

  Hun jobbet som overlege ved øyeavdelingen i Bodø frem til 2015/16, og har i etterkant jobbet privat ved Øyelegene AS på Skøyen i Oslo frem til mai-19.

  Agnes arbeider og interesserer seg for alle deler av øyet, hun har bred erfaring innen øyesykdommer og behandling, også barneundersøkelser.

  Som kirurg jobber hun hovedsakelig med øyeplastikk.

 • Panagiotis Salvanos Øyelege og kirurg
   

  Doktor Panagiotis Salvanos studerte medisin på Universitetet i Athen, og tok sin spesialisering innenfor Øyesykdommer på Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus. I 2011 ble han kåret 3. beste øyelege i Europa fra European Board of Ophthalmology, og han har ledet øyelegeforeningen i Oslo (Oftalmologisk Selskap i Oslo) i 6 år.

  Dr Salvanos har spesialisering innenfor netthinnekirurgi og barneoftalmologi, med interesse for kompliserte øyeoperasjoner ved diabetes, netthinneløsning, makulakirurgi, netthinnesykdommer hos barn og nyfødte, komplisert katarakt og sekundær linseimplantasjon, m.m.. I løpet av sin karriere har han utført tusenvis av øyeoperasjoner og laserbehandlinger.

 • Meeta Pathak Øyelege, kirurg og forsker
   

  Meeta er oppvokst i Bergen hvor hun tok medisinsk embetseksamen i 2001. Hun har tatt hovedparten av sin spesialistutdannelse ved Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

  Meeta har vært spesialist i øyesykdommer siden 2012 og har bred erfaring innen øyesykdommer og behandling. Hun har tidligere jobbet som overlege ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og også som øyelege ved Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus Ullevål. Hun har også erfaring fra privatpraksis.

  Meeta har også jobbet som stipendiat/lektor ved Universitetet i Oslo og fullførte sin doktorgrad om stamcellesvikt på øyets overflate i mai 2019.

  Meeta har jobbet som øyelege ved Orbita øyelegesenter siden 2015. Hun jobber med alle typer øyesykdommer og behandlinger, også barneundersøkelser. I tillegg til norsk og engelsk snakker hun flytende hindi, punjabi og urdu.

 • Anne Kongsrud Øyelege og kirurg
   

  Anne startet spesialistutdanningen i Sverige og fullførte den ved Oslo universitetssykehus, der hun blant annet jobbet som lektor.

  Hun arbeider nå med alle deler av øyet, både som øyelege ved Volvat-ORBITA øyelegesenter og som overlege og kirurg ved øyeavdelingen på Drammen sykehus.

  Hennes spesialområde som kirurg er grå stær.

 • Nils Petter Dalaker Øyelege og kirurg
   

  Nils Petter tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1970 og har vært øyespesialist siden 1979. Spesialiseringsutdannelsen tok han ved øyeavdelingen på St. Olavs hospital i Trondheim og Oslo universitetssykehus Ullevål. Han tok sideutdannelse ved nevrologisk avdeling på Ullevål og plastisk-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet.

  Siden 1982 har Nils Petter vært overlege/avdelingsoverlege ved øyeavdelingen på Drammen sykehus.

  Han har hatt privat øyepraksis ved siden av sykehusstillingen siden 70-tallet og har mange års erfaring fra alle deler av øyefaget.

 • James Eide Macpherson Øyelege, kirurg og forsker
   

  James studerte medisin ved University of Melbourne, Australia. Han har sin spesialistutdanning fra øyeavdelingen, Sørlandet sykehus i Arendal og øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

  James har fordypet seg i den fremre delen av øyet og grønn stær-kirurgi.

  For tiden jobber han ved Drammen sykehus der han behandler grønn stær og forsker. Han er også øyelege ved Volvat-ORBITA øyelegesenter og styremedlem i Norsk oftalmologisk forening.

 • Henriette Lygren Walther Øyelege og kirurg
   

  Henriette har medisinsk embetseksamen fra Ludwig Maximilians Universität i München. Hun tok sin spesialistutdanning ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus i Bergen der hun siden jobbet som overlege. Hun har også vært tilknyttet avdeling for plastikkirugi og brannskade ved samme sykehus.

  Henriette arbeider med og interesserer seg for alle deler av øyet. Som kirurg har hun fordypet seg i plastikk- og grønn stær-operasjoner.

  Hun har vært styremedlem i i Norsk oftalmologisk forening.

 • Thien Tran Øyelege og kirurg
   

  Thien Tran tok øyespesialistutdannelse ved Sykehuset Østfold og Oslo Universitetssykehus Ullevål.

  Han jobber med alle deler av øyet, men interesserer seg spesielt for netthinnen og øyenevrologi. Thien har spesialisert seg innen grønn stær-kirurgi og øyeplastisk kirurgi.

  Han jobber som overlege og kirurg ved øyeavdelingen på Sykehuset Østfold og ved Volvat-ORBITA øyelegesenter.

 • Gurpreet Khangura Øyelege og kirurg
   

  Gurpreet Khangura har sin øyespesialistutdanning fra Molde sykehus og Oslo universitetssykehus Ullevål.

  Han er en dreven barneøyelege og har lang og inngående erfaring med netthinnen, øyenevrologi og som grå stær-kirurg.

  Gurpreet er en språkmektig øyelege og snakker flytende norsk, engelsk, punjabi og urdu.

 • Pål Tørvik-Pedersen Øyelege og kirurg
   

  Pål tok sin medisinske embetseksamen i 2008, ved Semmelweis Universitet i Budapest. Han tok sin spesialistutdanning som øyelege, ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus i Bergen, hvor han siden jobbet som overlege. Fra 2016-2019 drev Pål sin egen øyelegepraksis på Nesttun, i Bergen.

  Pål arbeider med og interesserer seg for alle deler av øyet. Han har bred erfaring innen øyesykdommer, og har jobbet spesielt mye med behandling av sykdommer i hornhinne og netthinne. Som kirurg jobber han hovedsakelig med øyeplastikk.

  Han har vært styremedlem i Norsk oftalmologisk forening

 • Camilla Gram Øyelege og kirurg
   

  Camilla tok medisinsk embetseksamen ved Humboldt-Universität zu Berlin. Hun har tatt spesialistutdannelsen sin ved øyeavdelingen Molde og Oslo Universitetssykehus Ullevål.

  Camilla interesserer seg for alle deler av øyet og underviser medisinstudenter i øyefaget som lektor ved øyeavdelingen Ullevål i tillegg til forskning.

 • Eva Maria Strasser Ortoptist
   

  Eva et ortoptist fra Fachhochschule Salzburg University of Applied Sciences i Østerrike der hun ble uteksaminert i 2012. Hun er også utdannet optiker. I 2013 begynte Eva som ortoptist ved Drammen sykehus. I dag har hun samme stilling ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

  Eva jobber primært med samsyn og skjeling.

 • Sigrid A. de Rodez Benavent Øyelege og forsker
   

  Sigrid tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo etter fullført fransk baccalauréat i Lyon. Spesialiseringen gjennomførte hun ved Oslo universitetssykehus Ullevål, hvor hun for tiden er ansatt i forskerstilling.

  Sigrid er i gang med doktorgradsstudier ved Universitetet i Oslo. Hun spesialiserer seg på hjernerelaterte synsplager og spesielt multippel sklerose.

  Sigrid sitter i fagrådet for Aniridi Norge og er opptatt av at synshemmede skal delta i samfunnet på lik linje med alle andre.