Leger og kirurger

 • Agnes Aabel Haugen Øyelege og kirurg
   

  Agnes tok medisinsk embetseksamen ved Ruhr- Universität- Bochum i Tyskland i 2003.

  Spesialiseringen gjennomførte hun ved øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø og ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

  Hun jobbet som overlege ved øyeavdelingen i Bodø frem til 2015/16, og har i etterkant jobbet privat ved Øyelegene AS på Skøyen i Oslo frem til mai-19.

  Agnes arbeider og interesserer seg for alle deler av øyet, hun har bred erfaring innen øyesykdommer og behandling, også barneundersøkelser.

  Som kirurg jobber hun hovedsakelig med øyeplastikk.

 • Panagiotis Salvanos Øyelege og kirurg
   

  Doktor Panagiotis Salvanos studerte medisin på Universitetet i Athen, og tok sin spesialisering innenfor Øyesykdommer på Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus. I 2011 ble han kåret 3. beste øyelege i Europa fra European Board of Ophthalmology, og han har ledet øyelegeforeningen i Oslo (Oftalmologisk Selskap i Oslo) i 6 år.

  Dr Salvanos har spesialisering innenfor netthinnekirurgi og barneoftalmologi, med interesse for kompliserte øyeoperasjoner ved diabetes, netthinneløsning, makulakirurgi, netthinnesykdommer hos barn og nyfødte, komplisert katarakt og sekundær linseimplantasjon, m.m.. I løpet av sin karriere har han utført tusenvis av øyeoperasjoner og laserbehandlinger.

 • Meeta Pathak Øyelege, kirurg og forsker
   

  Meeta er oppvokst i Bergen hvor hun tok medisinsk embetseksamen i 2001. Hun har tatt hovedparten av sin spesialistutdannelse ved Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

  Meeta har vært spesialist i øyesykdommer siden 2012 og har bred erfaring innen øyesykdommer og behandling. Hun har tidligere jobbet som overlege ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og også som øyelege ved Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus Ullevål. Hun har også erfaring fra privatpraksis.

  Meeta har også jobbet som stipendiat/lektor ved Universitetet i Oslo og fullførte sin doktorgrad om stamcellesvikt på øyets overflate i mai 2019.

  Meeta har jobbet som øyelege ved Orbita øyelegesenter siden 2015. Hun jobber med alle typer øyesykdommer og behandlinger, også barneundersøkelser. I tillegg til norsk og engelsk snakker hun flytende hindi, punjabi og urdu.

 • Anne Kongsrud Øyelege og kirurg
   

  Anne startet spesialistutdanningen i Sverige og fullførte den ved Oslo universitetssykehus, der hun blant annet jobbet som lektor.

  Hun arbeider nå med alle deler av øyet, både som øyelege ved Volvat-ORBITA øyelegesenter og som overlege og kirurg ved øyeavdelingen på Drammen sykehus.

  Hennes spesialområde som kirurg er grå stær.

 • Nils Petter Dalaker Øyelege og kirurg
   

  Nils Petter tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1970 og har vært øyespesialist siden 1979. Spesialiseringsutdannelsen tok han ved øyeavdelingen på St. Olavs hospital i Trondheim og Oslo universitetssykehus Ullevål. Han tok sideutdannelse ved nevrologisk avdeling på Ullevål og plastisk-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet.

  Siden 1982 har Nils Petter vært overlege/avdelingsoverlege ved øyeavdelingen på Drammen sykehus.

  Han har hatt privat øyepraksis ved siden av sykehusstillingen siden 70-tallet og har mange års erfaring fra alle deler av øyefaget.

 • James Eide Macpherson Øyelege, kirurg og forsker
   

  James studerte medisin ved University of Melbourne, Australia. Han har sin spesialistutdanning fra øyeavdelingen, Sørlandet sykehus i Arendal og øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

  James har fordypet seg i den fremre delen av øyet og grønn stær-kirurgi.

  For tiden jobber han ved Drammen sykehus der han behandler grønn stær og forsker. Han er også øyelege ved Volvat-ORBITA øyelegesenter og styremedlem i Norsk oftalmologisk forening.

 • Henriette Lygren Walther Øyelege og kirurg
   

  Henriette har medisinsk embetseksamen fra Ludwig Maximilians Universität i München. Hun tok sin spesialistutdanning ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus i Bergen der hun siden jobbet som overlege. Hun har også vært tilknyttet avdeling for plastikkirugi og brannskade ved samme sykehus.

  Henriette arbeider med og interesserer seg for alle deler av øyet. Som kirurg har hun fordypet seg i plastikk- og grønn stær-operasjoner.

  Hun har vært styremedlem i i Norsk oftalmologisk forening.

 • Thien Tran Øyelege og kirurg
   

  Thien Tran tok øyespesialistutdannelse ved Sykehuset Østfold og Oslo Universitetssykehus Ullevål.

  Han jobber med alle deler av øyet, men interesserer seg spesielt for netthinnen og øyenevrologi. Thien har spesialisert seg innen grønn stær-kirurgi og øyeplastisk kirurgi.

  Han jobber som overlege og kirurg ved øyeavdelingen på Sykehuset Østfold og ved Volvat-ORBITA øyelegesenter.

 • Gurpreet Khangura Øyelege og kirurg
   

  Gurpreet Khangura har sin øyespesialistutdanning fra Molde sykehus og Oslo universitetssykehus Ullevål.

  Han er en dreven barneøyelege og har lang og inngående erfaring med netthinnen, øyenevrologi og som grå stær-kirurg.

  Gurpreet er en språkmektig øyelege og snakker flytende norsk, engelsk, punjabi og urdu.

 • Pål Tørvik-Pedersen Øyelege og kirurg
   

  Pål tok sin medisinske embetseksamen i 2008, ved Semmelweis Universitet i Budapest. Han tok sin spesialistutdanning som øyelege, ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus i Bergen, hvor han siden jobbet som overlege. Fra 2016-2019 drev Pål sin egen øyelegepraksis på Nesttun, i Bergen.

  Pål arbeider med og interesserer seg for alle deler av øyet. Han har bred erfaring innen øyesykdommer, og har jobbet spesielt mye med behandling av sykdommer i hornhinne og netthinne. Som kirurg jobber han hovedsakelig med øyeplastikk.

  Han har vært styremedlem i Norsk oftalmologisk forening

 • Camilla Gram Øyelege og kirurg
   

  Camilla tok medisinsk embetseksamen ved Humboldt-Universität zu Berlin. Hun har tatt spesialistutdannelsen sin ved øyeavdelingen Molde og Oslo Universitetssykehus Ullevål.

  Camilla interesserer seg for alle deler av øyet og underviser medisinstudenter i øyefaget som lektor ved øyeavdelingen Ullevål i tillegg til forskning.

 • Helgi David Bjørnsson Øyelege kirurg
   

  Helgi David tok sin embetseksamen ved Universitetet i Debrecen, Ungarn. Han jobber i dag som overlege og strabismekirurg ved barneseksjonen på Ullevål øyeavdeling, Oslo universitetssykehus.

  Helgi er opptatt av at øyefaget skal gå fremover i takt med samfunnsutviklingen og deltar i utdanningsutvikling på Ullevål.

  Han har blant annet laget nettløsninger som gir bedre tilgang til kunnskapsbasert praksis for helsepersonell både i Norge og internasjonalt.

 • Grunde Dalsøren Øyelege og kirurg
   

  Grunde ble uteksaminert øyelege ved Oslo universitetssykehus Ullevål i 2007. Grunde jobber i dag som overlege ved øyeavdelingen på Drammen sykehus.

  Grunde er en erfaren katarakt (gråstær) kirurg, i tillegg til at han har jobbe mye med generell plastikk kirurgi

 • Eva Maria Strasser Ortoptist
   

  Eva et ortoptist fra Fachhochschule Salzburg University of Applied Sciences i Østerrike der hun ble uteksaminert i 2012. Hun er også utdannet optiker. I 2013 begynte Eva som ortoptist ved Drammen sykehus. I dag har hun samme stilling ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

  Eva jobber primært med samsyn og skjeling.

 • Bjørn Otto Nicolaissen Øyelege og kirurg
   

  Bjørn Otto tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Debrecen, Ungarn. Han startet spesialistutdanningen ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus Ullevål etter et kort opphold på nevrologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Bjørn Otto arbeider for tiden ved øyeavdelingen ved Drammen sykehus, hvor han behandler sykdommer i alle deler av øyet.

  Som kirurg har han hovedsakelig erfaring med øyeplastikk og skjeling. Han forsker på den bakre delen av øyet.

 • Sigrid A. de Rodez Benavent Øyelege og forsker
   

  Sigrid tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo etter fullført fransk baccalauréat i Lyon. Spesialiseringen gjennomførte hun ved Oslo universitetssykehus Ullevål, hvor hun for tiden er ansatt i forskerstilling.

  Sigrid er i gang med doktorgradsstudier ved Universitetet i Oslo. Hun spesialiserer seg på hjernerelaterte synsplager og spesielt multippel sklerose.

  Sigrid sitter i fagrådet for Aniridi Norge og er opptatt av at synshemmede skal delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

 • Aleksandar Pavlovic Øyelege og kirurg
   

  Aleksandar har medisinsk utdannelse og spesialisering som øyelege fra Universitetet i Beograd, Serbia. Han ble uteksaminert i 2002 og begynte i 2009 som seksjonsoverlege på øyeavdelingen ved Lillehammer sykehus. I 2013 ble han overlege på Drammen sykehus.

  Han har lang kirurgisk erfaring med grå og grønn stær. Aleksandar er en ledende kirurg i de første kliniske studinene med HFDS-behandling av grønn stær i Norge.

  Aleksandar snakker flytende norsk, engelsk, serbisk, kroatisk, bosnisk og makedonsk.

 • Kylie Gran Ortoptist
   

  Kylie er ortoptist fra Orthoptic and Ophthalmic Sciences ved La Trobe University, Melbourne i Australia. Hun ble uteksaminert i 2002. Kylie har erfaring fra Royal Children's Hospital i Melbourne og hadde i sin tid der også ansvar for studenter ute i praksis. Hun har jobbet ved Sørlandet sykehus i Arendal, Oslo universitetssykehus Ullevål og flere private øyeklinikker i Norge og utlandet.

 • Ingrid Borud Øyelege og kirurg
   

  Ingrid tok medisinsk embetseksamen ved Århus Universitet i Danmark i 2007. Spesialistutdanningen som øyelege tok hun dels ved Västerviks sjukhus i Sverige og dels ved Drammen sykehus. I dag jobber hun som spesialistlege ved øyeavdelingen på Drammen sykehus, hvor hun behandler sykdommer i alle deler av øyet.

  Som kirurg har hun fordypet seg i skjeling og øyeplastikk.