Priser Allmennlege Oslo

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Lokasjon

Allmennlege

Legetime, 15 minutter1 480,-
Konsultasjon, 15 min.1 480,-
Totalt1 480,-
Totalpris kveld og helg
Kveld, etter kl. 16 mandag-torsdag1 810,-
Helg (fra fredag kl. 16) og røde dager2 000,-
Pris over 15 min. og andre tillegg
Konsultasjon, inntil 30 min.1 970,-
Konsultasjon, inntil 60 min.2 450,-
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Legetime, 30 minutter1 970,-
Konsultasjon, 30 min.1 970,-
Totalt1 970,-
Totalpris kveld og helg
Kveld, etter kl. 16 mandag-torsdag2 410,-
Helg (fra fredag kl. 16) og røde dager2 670,-
Pris over 30 min. og andre tillegg
Konsultasjon, inntil 60 min.2 450,-
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Helsekontroll Privat: Kampanjepris ut oktober1 884,-
Konsultasjon2 355,-
20 % rabatt for time før 1. november-471,-
Totalt1 884,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Helsekontroll med full helsesjekk2 355,-
Konsultasjon2 355,-
Totalt2 355,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Chat-konsultasjon450,-
Konsultasjon450,-
Totalt450,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Telefon-/videokonsultasjon800,-
Konsultasjon, 15 min.800,-
Totalt800,-
Totalpris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager1 000,-
Pris over 15 min. og andre tillegg
Konsultasjon, inntil 30 min.1 550,-
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet