Priser Allmennlege Oslo

Lokasjon

Allmennlege

Ordinær legetime, 15 minutter1 200,-
Konsultasjon1 060,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg90,-
Totalt1 200,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Utvidet legetime, 30 minutter1 600,-
Konsultasjon1 460,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg90,-
Totalt1 600,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Helsekontroll med full helsesjekk2 180,-
Konsultasjon2 040,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg90,-
Totalt2 180,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Koronatest990,-
Konsultasjon990,-
Totalt990,-
Kan komme i tillegg
Tillegg for skriftlig attest (ved behov)450,-
Telefon-/videokonsultasjon710,-
Konsultasjon710,-
Totalt710,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Drop-in time på telefon710,-
Konsultasjon710,-
Totalt710,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Chat-konsultasjon450,-
Konsultasjon450,-
Totalt450,-
Kan komme i tillegg
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet