Priser Generell-/gastrokirurgi Oslo

Lokasjon

Generell-/gastrokirurgi

Konsultasjon (kun samtale)1 860,-
Konsultasjon1 650,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt1 860,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet