Priser Helsekontroll Oslo

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Husk at Volvat-medlemmer får 20 % rabatt, inntil kr. 1 000 per tjeneste

Lokasjon

Helsekontroll

Helsekontroll Privat2 470,-
Konsultasjon2 470,-
Totalt2 470,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Helsekontroll Senior4 450,-
Undersøkelse hos lege3 400,-
Undersøkelse hos fysioterapeut1 050,-
Totalt4 450,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Helsekontroll Senior4 620,-
Undersøkelse hos lege3 570,-
Undersøkelse hos fysioterapeut1 050,-
Totalt4 620,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet