Priser Helsekontroll Oslo

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Lokasjon

Helsekontroll

Helsekontroll Privat: Kampanjepris ut oktober1 884,-
Konsultasjon2 355,-
20 % rabatt for time før 1. november-471,-
Totalt1 884,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Helsekontroll Privat2 355,-
Konsultasjon2 355,-
Totalt2 355,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Helsekontroll Senior4 345,-
Undersøkelse hos lege3 400,-
Undersøkelse hos fysioterapeut945,-
Totalt4 345,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet