Priser Hjerteundersøkelse (kardiologi) Oslo

Lokasjon

Hjerteundersøkelse (kardiologi)

Konsultasjon2 560,-
Konsultasjon2 350,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg160,-
Totalt2 560,-
Kan komme i tillegg
Tillegg for arbeids-EKG eller ultralyd2 510,-
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Hjerteutredning med konsultasjon og arbeids-EKG eller ultralyd5 650,-
Konsultasjon5 650,-
Totalt5 650,-