Priser Lungespesialist Oslo

Lokasjon

Lungespesialist

Konsultasjon3 160,-
Konsultasjon2 950,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg160,-
Totalt3 160,-
Kan komme i tillegg
Bodybox700,-
NO-måling350,-
Reversibilitetstest880,-
Diffusjonstest390,-
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Spirometri350,-
Test350,-
Totalt350,-
Bodybox700,-
Konsultasjon700,-
Totalt700,-