Priser Plastisk kirurgi Oslo

Lokasjon

Plastisk kirurgi

Konsultasjon570,-
Konsultasjon520,-
Smitteverntillegg50,-
Totalt570,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet