Priser Psykiater Oslo

Lokasjon

Psykiater

Konsultasjon2 950,-
Konsultasjon2 900,-
Hygienetillegg50,-
Totalt2 950,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Videokonsultasjon2 900,-
Konsultasjon2 900,-
Totalt2 900,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet