Førerkortattest Stavanger

Det er ikke bare eldre over 75 år som behøver en helseattest for å få beholde førerkortet.

Sløvende medisiner

Personer som går på medisiner som kan påvirke kjøreevnen, må kunne fremvise en legeattest på at de er regnet som trygge sjåfører. Dette kan gjelde alt fra sterke smertestillende eller muskelavslappende medisiner til beroligende tabletter mot angst og sovepiller. En generell regel er at om du går på tabletter med rød trekant og ønsker å kjøre bil, bør du ta en tur til legen og få en medisinsk vurdering.

Søvnproblemer

Personer som sovner bak rattet er ofte årsak til bilulykker, og personer med kronisk eller alvorlig søvnmangel kan derfor regnes som en trafikkrisiko. Pasienter med søvnapné eller narkolepsi kan måtte bli vurdert med tanke på retten til å få eller beholde førerkortet. Dette gjøres enten hos fastlegen eller hos en spesialist, for eksempel en nevrolog.

Diabetes

Noen personer med diabetes kan miste bevisstheten dersom de plutselig får for lavt blodsukker (hypoglykemi), og disse må følges opp nøye av en erfaren lege, som fortløpende kan vurderer hvorvidt det er personlig at personen kjører bil.

Lungesykdommer

Pasienter med alvorlig grad av KOLS/astma eller andre typer lungesykdommer som kan påvirke inntaket av surstoff og oksygen, kan oppleve at oppmerksomheten i trafikken påvirkes. Denne pasientgruppen bør følges opp tett av leger eller spesialister som kan vurdere den medisinske egnetheten til å styre en bil.

Demens

Gode kognitive funksjoner er en forutsetning for å kjøre trygt i trafikken. Dersom det er mistanke om forvirring i slik grad at det kan påvirke kjøreevnen, skal pasienten henvises til en spesialist som kan utføre kognitive og nevrologiske tester for å kartlegge hvorvidt personen oppfyller helsekravene for å inneha førerkort. Legen kan også bestille en kjørevurdering fra fylkesmannen, som vurderer situasjonen i praksis slik som ved ordinær oppkjøring.

Psykiske lidelser

Personer som sliter med alvorlige psykiske lidelser som kan påvirke virkelighetsoppfatningen, slik som schizofreni og psykoseproblematikk, kan bli bedt om å fremvise en legeattest som erklærer at de er skikket til å føre bil. Personer med diagnoser slik som ADHD eller bipolar lidelse vil stort sett alltid oppfylle helsekravene, med mindre personen har alvorlige atferdsvansker eller voldelige tendenser.

Førerkortattest

1 800,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Førerkortattest i Stavanger tilbys på

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.