Priser Helsekontroll Stavanger

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Lokasjon

Helsekontroll

Konsultasjon2 355,-
20 % rabatt ut juni-471,-
Totalt1 884,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet