Priser Urologi Stavanger

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Lokasjon

Urologi

Konsultasjon2 515,-
Konsultasjon2 515,-
Totalt2 515,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Vasektomi6 150,-
Operasjon6 150,-
Totalt6 150,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Cystoskopi1 840,-
Undersøkelse1 840,-
Totalt1 840,-
Testikkel-sjekk (utredning)3 695,-
Konsultasjonstime2 515,-
Ultralydundersøkelse710,-
Urinflow-måling (v/mistanke om urinveisinfeksjon)470,-
Totalt3 695,-
Prostata-sjekk (utredning)4 235,-
Konsultasjonstime2 515,-
Urinflow-måling470,-
Ultralydundersøkelse1 250,-
Totalt4 235,-
Urinblæreplager (utredning)4 825,-
Konsultasjonstime2 515,-
Urinflow-måling470,-
Cystoskopi ekstra1 840,-
Totalt4 825,-