Priser Psykisk helse Tromsø

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Husk at Volvat-medlemmer får 20 % rabatt, inntil kr. 1 000 per tjeneste

Lokasjon

Psykisk helse

Psykolog1 750,-
Konsultasjon1 750,-
Totalt1 750,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet