Priser Psykolog Tromsø

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Husk at Volvat-medlemmer får 20 % rabatt, inntil kr. 1 000 per tjeneste

Lokasjon

Psykolog

Førstegangstime1 665,-
Konsultasjon1 665,-
Totalt1 665,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Videokonsultasjon1 610,-
Konsultasjon1 610,-
Totalt1 610,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Oppfølgingstime1 665,-
Konsultasjon1 665,-
Totalt1 665,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet