Priser Psykolog Tromsø

Lokasjon

Psykolog

Konsultasjon1 550,-
Konsultasjon1 500,-
Hygienetillegg50,-
Totalt1 550,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Videokonsultasjon1 500,-
Konsultasjon1 500,-
Totalt1 500,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet