Våre leger

Frode Samdal

Overlege prof. dr.med. Frode Samdal, spesialist i generell kirurgi og plastisk kirurgi.

Spesialistutdannelse i plastisk og rekonstruktiv kirurgi fra Haukeland sykehus og Rikshospitalet. Spesialutdannelse i estetisk plastikkirurgi fra Paris og USA. Overlege i plastisk kirurgi ved henholdsvis Rikshospitalet og Regionsykehuset i Trondheim 1992-1998. Doktorgradsarbeid om liposkulptur 1994. Professor i plastisk kirurgi 1997. Invitert gjesteforeleser og deltaker i internasjonale ekspertpanel ved kongresser i Marseille 1991 og 93, Madrid 1992 og 93, San Diego 1994, Paris 95, Orlando 96, Sao Paulo 98. Forfatter av en norsk lærebok i kirurgi, også flere kapitler i internasjonale lærebøker samt mer enn 50 vitenskapelige publikasjoner. Som pasient møter du han ved Volvat Stokkan i Trondheim.

Anne Elisabeth Isern

Overlege dr.med. Anne Elisabeth Isern

Spesialist i gynekologi og plastisk kirurgi. Spesialistutdannelse i plastisk kirurgi fra MAS, Universitets-sykehuset i Malmö. Doktorgradsarbeid om brystreduksjoner i 2011.Har forfattet flere vitenskapelige artikler om plastisk kirurgi og holdt mange foredrag på kongresser både nasjonalt og internasjonalt.

Kathrin Sørensen Sneve

Kathrin Sørensen Sneveer spesialist i plastisk kirurgi og generell kirurgi.

Hun har studert i München og fikk sin embetseksamen i 1996.

Eugen Eide

Overlege Eugen Eide er spesialist i ortopedisk kirurgi. Han er også spesialist i generell kirurgi og har grenspesialitet i skadekirurgi fra Tyskland.

Overlege Eide har vært tilknyttet Volvat Stokkan (før: Klinikk Stokkan) siden 2001 og har de siste 4 årene arbeidet full stilling ved klinikken. De siste årene er han dessuten regelmessig blitt leid inn som konsulent for å hjelpe St. Olavs Hospital med avansert håndkirurgi.

Eide studerte medisin i Tyskland. Etter eksamen arbeidet han i Bremen i 10 år hovedsaklig med ortopedi og skadekirurgi. Tysk dr.med. ved Universitetet i Gottingen 1984. I 1991 ble han ansatt ved Regionsykehuset i Trondheim. Fra 1993 til 2005 var han overlege og seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling på St. Olavs Hospital.

Dr. Eides spesialfelt er artroskopisk (kikkhulls-) kirurgi og håndkirurgi. Han har publisert flere vitenskapelige artikler og har vært gjesteforeleser på en rekke kongresser og kurs både nasjonalt og internasjonalt. Eide er regnet som en av Norges mest erfarne håndkirurger og var formann i Norsk Forening for Håndkirurgi i perioden 2000-2004.

Dag Strand

Dag Strand er spesialist i anestesiologi. Strand har bred klinisk erfaring fra flere sykehus, og er tidligere overlege ved anestesiavd.

Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Han har vært tilknyttet flere private klinikker, og er fra 1. oktober 2009 ansvarlig for anestesivirksomheten ved Klinikk Stokkan. Medlem Den Norske Legeforening og Norsk Anestesiologisk Forening.

Ronald Mårvik

Ronald Mårvik er spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Han er førsteamanuensis II ved NTNU, institutt for kreftforskning og molekylær medisin.

Mårvik har vært med i administrativt board for EAES (European Assosiation Enoscopisk Surgery). Han har startet opp laparoskopisk kirurgi ved 24 sykehus i Skandinavia. Han har vært leder for nasjonal utredning for overvektskirurgi i Norge og mottatt flere nasjonale og internasjonale priser innen laparoskopisk teknologi. Han er kirurgisk ansvarlig for overvektskirurgi ved Volvat Stokkan.

Medlem av Norsk thoracolaparoskopiforening og Den norske Legeforening og Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi.

Gjermund Johnsen

Gjermund Johnsen er spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi.

Johnsen har bred erfaring innenfor laparoskopisk kirurgi, inklusive fedmekirurgi, og var bl.a. med på å starte denne type kirurgi i Norge samt utarbeide planer og retningslinjer for behandling av pasienter med sykelig overvekt i Midt-Norge.

Medlem av Den norske Legeforening, Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi og Norsk thoracolaparoskopiforening.

Arne Seternes

Arne Seternes er spesialist i generell kirurgi, gastrokirurgi og karkirurgi.

Uteksaminert ved NTNU i 1995, etter dette jobbet som kirurg ved Sørlandet Sykehus og siden 2001 ved Kirurgisk Klinikk, St. Olavs hospital. Jobbet som overlege ved karkirurgisk seksjon siden 2008, spesialist i karkirurgi siden 2009. Startet opp den endovenøse behandlingen ved St. Olavs hospital høsten 2013 og har vært ansvarlig for å organisere og lære opp personellet i denne teknikken siden da, utført flere hunder åreknuteoperasjoner, både endovenøst og stripping.

Ved siden av overlegejobben drevet med forskning, og publisert flere artikler i internasjonale tidsskrift og har medisinsk doktorgrad (phd), disputerte våren 2017. Også ansatt ved NTNU og er veileder  for stipendiater.

John Olav Stokke

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Johan har bred klinisk erfaring innen de fleste områder av ortopedifaget, både utredning og behandling. Spesiell kirurgisk kompetanse på proteser i kne og hofte og artroskopisk behandling av de fleste lidelser i ankel, kne og skulder inkl ligamentrekonstruksjoner og bruskkirurgi.

Generell kirurgisk kompetanse på de vanligste lidelser i fot, albue, hånd og rygg. Omfattende erfaring innen ortopedisk traumatologi.

Eirik Kjøbli

Generellkirurg og urolog

Ansatt ved Volvat Stokkan siden 2013. Eirik Kjøbli er overlege ved urologisk avdeling ved St Olavs hospital og jobber med avansert bekkenkirurgi ved bruk av DaVinci operasjonsrobot (Intuitive). I hovedsak kreftkirurgi og rekonstruktiv kirurgi på urinveiene.

Han har jobbet som overlege siden 2010 og vært spesialist i generellkirurgi og urologi siden 2012. Han har vært med å utvikle og bygge opp robotkirurgien for prostata- og blærekreft ved St Olav.

Eirik Kjøbli tok medisinsk embetseksamen i 2002 ved Universitetet i Lybeck i Tyskland og har siden den gang jobbet ved Sykehuset Levanger og St Olavs hospital.

Han har god erfaring innen kikkehullskirurgi med hovedtyngde på bekkenkirurgi, men også god erfaring innen brokk og gallekirurgi. Han har drevet med opplæring av andre kirurger i avansert kikkehullskirugi med bruk av DaVinci operasjonssytem og har hatt oppdrag i Norge, Sverige, Danmark og England.

Behandlingsområder:

Han har de siste årene utført over 1000 kikkehullsoperasjoner (prostata, blære , brokk og galleblære).

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.