Vilkår for medlemskap

Helsetelefon, Volvat

VILKÅR MEDLEMSKAP Volvat Medisinske Senter AS (per september 2015)

1. Innledning
Disse vilkårene (”Vilkårene”) regulerer forholdet mellom Volvat Medisinske Senter AS (”Volvat”) og medlem av Volvat (”Medlemmet”).

2. Avtaleinngåelse
Avtale om medlemskap (”Medlemskapet”) kan inngås via internett, telefon eller muntlig i Volvats lokaler.

3. Varighet
Medlemskapet er gyldig i 12 måneder fra registreringsdato. Dette innebærer blant annet at medlemsfordelene, herunder 20 % rabatt, ikke kan benyttes før Volvat har mottatt betaling for Medlemskapet.

4. Betaling
4.1 Medlemskapet betales forskuddsvis for 12 måneder av gangen (en ”Periode”). 
4.2 Ved kjøp av familiemedlemskap (Medlemmet og Medlemmets ektefelle/samboer og barn)

Står Medlemmet som fakturamottaker og er ansvarlig betaler for alle i familiemedlemskapet.

5. Oppsigelse 
5.1 Medlemmets oppsigelse
Medlemskapet kan sies opp skriftlig eller muntlig. Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke ved oppsigelse. Unntak er ved flytting til utlandet eller ved dødsfall. Oppsigelsen må da kunne dokumenteres.

5.2 Volvats oppsigelse
Volvat kan si opp Medlemskapet med øyeblikkelig virkning dersom Medlemmet ikke betaler medlemsavgift innenfor utløpet av angitt forfallsdato i betalingspåminnelse.

6. Medlemsfordeler

  • Tilgang til Helsetelefonen 02401 hele døgnet hele året.
  • Medlemmet har rett på 20 % rabatt på tjenester. (maks. rabatt kr. 1000 Nok per tjeneste).
  • Gratis medlemskap for barn opptil 20 år.
  • Gratis fornyelse av resept på faste medisiner. 
  • Ektefelle/samboer får rabattert pris ved kjøp av medlemskap /familiemedlemskap
  • Ved kjøp av Volvat Helsekontroll får du påminnelse når det er på tide å bestille time.

Medlemskapets fordeler kan benyttes ved alle Volvat sentre.

7. Forhåndsbetalte tjenester
Ved påminnelse til time:
Volvat sender ett årlig påminnelsesbrev til Medlemmet. Medlemmer er selv ansvarlig for å bestille time. Timebestilling kan utføres på følgende måte:

Web: 
Velg timebestilling på forsiden og følg deretter instruksjonene for timebestilling. Her vil det fremgå tydelig hvordan du skal bestille time. Du vil motta en bekreftelse på sms når bestillingen er gjennomført. I tillegg vil du få en påminnelse på sms før helsekontrollen.
Hvis du ønsker å avbestille timen må dette også gjøres på web.

Telefon: 
Ring telefonnummeret til ditt lokale Volvat Medisinske Senter.
Forhåndsbetalte tjenester kan kun benyttes på det lokale senteret hvor Medlemskapet er kjøpt.
Hvis medlemmet selv ikke bestiller time for forhåndsbetalte tjenester i avtaleperioden, kan beløpet ikke kreves refundert fra Volvat.

8. Bruk av angrerett
Dersom Medlemmet benytter en eventuell angrerett etter angrerettloven, anses Medlemskapet (tjenesten i lovens forstand) som påbegynt fra det tidspunkt som fremgår av Vilkårenes punkt 3. Dette innebærer blant annet at en eventuell rabatt eller andre medlemsfordeler Medlemmet har oppnådd før angreretten benyttes, men etter at Medlemskapet er påbegynt, kan kreves tilbakebetalt av Volvat. Dette punktet i Vilkårene er en særskilt avtale i samsvar med angrerettloven § 21 tredje ledd.

9. Overdragelse av Medlemskapet
Ektefelle/samboer/barn har rett til å overta Medlemskapet dersom det gjenstår 3 måneder av Periode. Ved familiemedlemskap har ektefelle/samboer rett til å få refundert medlemsavgiften for hovedmedlemmet. (se pkt. 5.1)

10. Endring av Vilkårene
Volvat kan endre Vilkårene, herunder medlemsavgiften, uten å først varsle Medlemmet. Endringene trer i kraft umiddelbart.
Volvat kan nedlegge medlemsordningen. Ved slik nedleggelse bestemmer Volvat om Medlemmet skal refunderes en forholdsmessig andel av medlemsavgiften eller om Medlemskapet skal bestå ut en påbegynt periode.