Vilkår for medlemskap

VILKÅR MEDLEMSKAP Volvat Medisinske Senter AS, per januar 2023

1. Innledning
Disse vilkårene ("Vilkårene") regulerer forholdet mellom Volvat Medisinske Senter AS ("Volvat") og medlem av Volvat ("Medlemmet").

2. Avtaleinngåelse
Avtale om medlemskap ("Medlemskapet") kan inngås via internett, telefon eller muntlig i Volvats lokaler.

3. Varighet
Medlemskapet er gyldig i 12 måneder fra registreringsdato. Dette innebærer blant annet at medlemsfordelene, herunder 20 % rabatt, ikke kan benyttes før Volvat har mottatt betaling for Medlemskapet.

4. Betaling

4.1 Medlemskapet betales forskuddsvis for 12 måneder av gangen (en "Periode"). Faktura utstedes av vår innfordringspartner CrediCare AS (Convene), og kan etter mottak også sees på min.convene.no.

4.2 Ved kjøp av familiemedlemskap (Medlemmet og Medlemmets ektefelle/samboer og barn) står Medlemmet som fakturamottaker og er ansvarlig betaler for alle i familiemedlemskapet.

5. Oppsigelse

5.1 Medlemmets oppsigelse
Medlemskapet kan sies opp skriftlig eller muntlig. Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke ved oppsigelse. Unntak er ved flytting til utlandet eller ved dødsfall. Oppsigelsen må da kunne dokumenteres.

5.2 Volvats oppsigelse
Volvat kan si opp Medlemskapet med øyeblikkelig virkning dersom Medlemmet ikke betaler medlemsavgift innenfor utløpet av angitt forfallsdato i betalingspåminnelse.

6. Medlemsfordeler

  • 20 % rabatt på alle våre tjenester (opptil 1000,- pr. tjeneste)*
  • Tilgang til Helsetelefonen alle dager, hele året
  • Valgfri påminnelse til årlig helsekontroll
  • Nyhetsbrev pr. e-post
  • Barn under 20 år kan registreres gratis i foreldrenes medlemskap
  • Fordelspris for ektefelle/samboer, kr 590,-
  • Gratis fornyelse av resept på faste medisiner
  • Ved kjøp av Volvat Helsekontroll kan du få påminnelse når det er på tide å bestille time.

Medlemskapets fordeler kan benyttes ved alle Volvat sentre med unntak av Volvat Forus, Volvat Stokkan, kirurgi ved Volvat Tromsø, Spiren Fertilitetsklinikk, Fertilitetssenteret, Sandvika Nevrosenter, Argus Syn og Volvat Orbita.

*Medlemsrabatten (20 %) kan ikke kombineres med andre tilbud/kampanjepriser.

7. Forhåndsbetalte tjenester
Ved påminnelse til time:
Volvat sender ett årlig påminnelsesbrev til Medlemmet. Medlemmer er selv ansvarlig for å bestille time. Timebestilling kan utføres på følgende måte:

Web:
Velg timebestilling på forsiden og følg deretter instruksjonene for timebestilling. Her vil det fremgå tydelig hvordan du skal bestille time. Du vil motta en bekreftelse på sms når bestillingen er gjennomført. I tillegg vil du få en påminnelse på sms før helsekontrollen.

Hvis du ønsker å avbestille timen kan dette også gjøres på web.

Telefon:
Ring telefonnummeret til ditt lokale Volvat Medisinske Senter.
Hvis medlemmet selv ikke bestiller time for forhåndsbetalte tjenester i avtaleperioden, kan ikke beløpet kreves refundert fra Volvat.

8. Bruk av angrerett
Dersom Medlemmet benytter en eventuell angrerett etter angrerettloven, anses Medlemskapet (tjenesten i lovens forstand) som påbegynt fra det tidspunkt som fremgår av Vilkårenes punkt 3. Dette innebærer blant annet at en eventuell rabatt eller andre medlemsfordeler Medlemmet har oppnådd før angreretten benyttes, men etter at Medlemskapet er påbegynt, kan kreves tilbakebetalt av Volvat. Dette punktet i Vilkårene er en særskilt avtale i samsvar med angrerettloven § 21 tredje ledd.

9. Overdragelse av Medlemskapet
Ektefelle/samboer/barn har rett til å overta Medlemskapet dersom det gjenstår minumum 3 måneder av Periode. Ved familiemedlemskap har ektefelle/samboer rett til å få refundert medlemsavgiften for hovedmedlemmet. (se pkt. 5.1)

10. Endring av Vilkårene
Volvat kan endre Vilkårene, herunder medlemsavgiften, uten å først varsle Medlemmet. Endringene trer i kraft umiddelbart.

Volvat kan nedlegge medlemsordningen. Ved slik nedleggelse bestemmer Volvat om Medlemmet skal refunderes en forholdsmessig andel av medlemsavgiften eller om Medlemskapet skal bestå ut en påbegynt periode.

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.