Priser

06.03.2017

Prisoversikt per januar 2017:

Våre priser finner du enten ved å klikke her (omfattende prisliste), eller ved å gå inn i timebestillingsforløpet på den tjenesten du ønsker å se pris på.

Vær oppmerksom på at pris på tjenestene kan variere avhengig av om du allerede har vært inne til en 1. gangs konsultasjon eller ikke.

 

Til enkelte konsultasjoner/ behandlinger forekommer et tilleggsbeløp for nødvendig undersøkelse og materiell.

Les mer her

Vær oppmerksom på at vi har prispåslag på konsultasjoner på kveldstid (dvs. etter kl. 16), i helger og på helligdager.

Volvat Oslo har et prispåslag på 25% på bestilte legetimer og legevaktbesøk etter kl. 16 mandag – torsdag, samt  40% prispåslag etter kl. 16 på fredager og mellom kl. 10  og 22 i helger/på helligdager. Gjelder ikke konsultasjon ved kirurgisk poliklinikk.

 

Ta kontakt med ditt Volvat-senter for mer informasjon.

Her finner du en oversikt over våre sentre

 

Priser for plastisk kirurgi finner du her