Hudlege Regine Knudsen

13.11.2017

Regine Knudsen er hudlege med utdannelse fra Haukeland Universitetssykehus og har jobbet ved Volvat Bergen siden 2014.

Hudlege

Hun er spesialist i dermatologi og venerologi, og diagnostiserer og behandler ulike
hudsykdommer, hudkreft, akne, føflekker, m.m. Noe av det som gjør jobben spennende er som hun sier selv “...dette «detektivarbeidet» med å finne ut av pasientens historie og plager. Det å gi pasienten god informasjon og behandling
er en premie i seg selv.”

Regine beskriver arbeidsdagen sin som interessant og variert, og hun trives godt i møte med pasientene, og da særlig ungdom med sjenerende akne. Hun er opptatt av at mange hudsykdommer ofte er ufarlige, men kan ha stor betydning for pasientens opplevelse av velbehag og trivsel. “Å se at innesluttede og usikre ungdommer blomstrer og blir mer åpne og gir blikkontakt når de får behandling og blir bedre av sin akne - det synes jeg er svært givende.” - sier hun. “Er det noe jeg skulle ønske kom tydeligere frem er at Volvat er et sykehus med dedikert personale som alltid har pasientens beste som sitt fokus og at alle strekker seg langt for å være på tilbudssiden med god service og høy faglig kompetanse.”

Regine Knudsen blir med oss til Volvat Åsane, og ønsker du time hos henne eller en av hennes kolleger kan du lese mer om tilbudet ved senteret her.