Sykemelding

Sykemelding er et dokument som bekrefter en medisinsk tilstand, forhold på arbeidsplassen eller begge deler, og benyttes hovedsakelig i forbindelse med sykefravær fra jobb.

Lege, NAV, arbeidsgiver og den sykemeldte skal sammen følge opp sykemeldingen og fortløpende vurdere mulighetene for tilrettelegging eller tilbakeføring til arbeidsplassen.

Regler for sykemelding

Det stilles i dag strenge krav til sykemelding. Blant annet må en autorisert lege fysisk undersøke deg for å fastslå arbeidsuførhet – det er med andre ord ikke tilstrekkelig med en telefon eller e-post til legen med beskrivelse av symptomene.

Det er også et krav at sykemeldingen skal gjelde egen sykdom hos pasienten og ikke sykdom hos til eksempel barn eller nær familie.

Få hjelp med sykemelding

Legene hos Volvat kjenner godt til lov- og regelverket rundt sykemeldinger og trygdesystemet i Norge, og kan bistå arbeidstakere som av ulike grunner må bli sykemeldt fra arbeidet sitt.

Volvat har større kapasitet enn mange offentlige legekontorer og kan ta imot pasienter på kort varsel.

Bestill konsultasjon hos allmennlege

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.