Sykemelding

Sykemelding

Sykemelding er et dokument som bekrefter en medisinsk tilstand, forhold på arbeidsplassen eller begge deler, og benyttes hovedsakelig i forbindelse med sykefravær fra jobb.

Lege, NAV, arbeidsgiver og den sykemeldte skal sammen følge opp sykemeldingen og fortløpende vurdere mulighetene for tilrettelegging eller tilbakeføring til arbeidsplassen.

Regler for sykemelding

Det stilles i dag strenge krav til sykemelding. Blant annet må en autorisert lege fysisk undersøke deg for å fastslå arbeidsuførhet – det er med andre ord ikke tilstrekkelig med en telefon eller e-post til legen med beskrivelse av symptomene.

Det er også et krav at sykemeldingen skal gjelde egen sykdom hos pasienten og ikke sykdom hos til eksempel barn eller nær familie.

Få hjelp med sykemelding

Legene hos Volvat kjenner godt til lov- og regelverket rundt sykemeldinger og trygdesystemet i Norge, og kan bistå arbeidstakere som av ulike grunner må bli sykemeldt fra arbeidet sitt.

Volvat har større kapasitet enn mange offentlige legekontorer og kan ta imot pasienter på kort varsel.

Bestill konsultasjon hos allmennlege