Corona-test for ansatte fra Schengen/EØS

Covid-19-forskriften gir mulighet for at arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for testing, som et alternativ til karantene, for personer som ellers ville hatt karanteneplikt

Dette gjelder personer som ankommer Norge fra Schengen og EU/EØS for å jobbe.

Dersom arbeids- eller oppdragsgivere velger en slik løsning, er de ansvarlige for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

Les mer og kontakt Volvat Bedrift for hjelp med testing

Se også tilbud til deg som privat person:

PCR-test

Hurtigtest

Koronatest med attest

Antistoff-test for sjekk av tidligere smitte

Sjekk av luftveissymptomer med smittevern på luftveisklinikk