Corona-test for ansatte fra Schengen/EØS

Covid-19-forskriften gir mulighet for at arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for testing, som et alternativ til karantene, for personer som ellers ville hatt karanteneplikt

Dette gjelder personer som ankommer Norge fra Schengen og EU/EØS for å jobbe.

Dersom arbeids- eller oppdragsgivere velger en slik løsning, er de ansvarlige for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

Les mer og kontakt Volvat Bedrift for hjelp med testing

Se også tilbud til deg som privat person:

Koronatest ved mistanke om smitte

Koronatest uten mistanke om smitte (attest eller antistoff-test)

Sjekk av luftveissymptomer med smittevern