Behandler revmatiske plager i Hamar og Lillehammer

Møt vår erfarne revmatolog, Knut Mikkelsen, som kan hjelpe deg med grundige undersøkelser og behandling av revmatiske sykdommer, spesialtilpasset dine behov.

Knut Mikkelsen - Revmatolog

24.01.2022

Knut Mikkelsen er en av våre dyktige spesialister i revmatologi og har jobbet som revmatolog i 42 år. Han har mange års erfaring som revmatolog ved Revmatismesykehuset på Lillehammer. De siste årene har Knut vært tilknyttet Volvat Hamar og fra februar 2019 tilbyr han også sine tjenester på Volvat Lillehammer.

Med denne spesialiteten og lang erfaring innen sitt fagområde har Knut fått en unik kompetanse. Han gjør vurderinger, utredning og behandling av revmatologiske sykdommer, men undersøker også mange uten noen diagnose med plager som f.eks. diffuse smerter i ledd, knokler og muskler.

 – Interesse for mennesker og faget er det som driver meg i jobben, og min filosofi går ut på positiv dialog med pasienter, forteller Mikkelsen om jobben sin.

Les mer om vanlige revmatiske problemstillinger og hvordan vi kan hjelpe deg med å returnere til en velfungerende hverdag.

Vanlig med revmatiske sykdommer

 – Hos yngre mennesker er fibromyalgi vanlig – 2 til 4 prosent av kvinner og 1 prosent av menn, ikke bare i vestlige land, men i hele verden, forteller Mikkelsen.

 – Av betennelserelaterte revmatiske sykdommer er leddgikt (revmatoid artritt), spondylartritt (Behkterevs sykdom) og psoriasis-leddgikt ganske vanlig – omtrent 0.5 prosent for hver av dem. Hos eldre er artrose («slitasjegikt») vanlig, spesielt i fingerledd, hofter og knær, forklarer han.

Tegn på betennelse med hevelse i ledd og økning av betennelsesmarkører i blodprøver, spesielt senkning og CRP, påpeker Mikkelsen er symptomer som bør undersøkes hos lege.

Behandling av vanlige revmatiske sykdommer

Under sine konsultasjoner opplever Mikkelsen at de vanligste revmatiske problemstillingene går ut på smerter og stivhet i muskler og ledd, og påpeker at behandlingen avhenger av årsaken til smertene og stivheten.

 – Vi pleier generelt å tilby to typer behandlinger - fysikalskmedisinsk, hvor egen fysisk aktivitet er sentral, og medikamentell behandling, utdyper han.

De fleste revmatiske sykdommer er kroniske, men tidlig diagnostisering og tilrettelagt behandling kombinert med livsstilsendringer, kan utgjøre en stor forskjell for din livskvalitet.

Konsultasjon og utredning

En vanlig konsultasjon starter med en grundig gjennomgang av sykehistorien til pasienten.

 – Jeg spør om de viktigste symptomene, når de startet og hvordan de har utviklet seg. Hva slags utredning som er foretatt og behandling og effekten av den. Jeg spør også om andre symptomer som kan ha sammenheng, forteller Mikkelsen om samtalen.

 – Dernest går vi over til en grundig fysisk undersøkelse hvor jeg går igjennom ledd, muskler og virvelsøyle, sier han.

På bakgrunn av dette vil revmatologen stille en diagnose og du vil få gode råd om videre oppfølging, behandling og kontroller spesialtilpasset dine behov.

Hva er fibromyalgi? 

 – Det korte svaret er: Økt følsomhet for sanseimpulser, spesielt smerter, kombinert med utmattelse og nedsatt søvnkvalitet, sier Mikkelsen.  

 – Et lengre svar: En tilstand med vedvarende smerter i mesteparten av kroppen. Smertene flytter ofte på seg og kan endre karakter – forverres gjerne av fysisk aktivitet. I tillegg opplever mange utmattelse ved stress eller fysisk anstrengelse, men det kan også komme brått og uten åpenbar grunn, utdyper han og legger til:

 – De fleste har overfladisk søvn, har lite av dype søvnfaser og er ikke uthvilt om morgenen.

Hvorfor får noen Fibromyalgi?

 – Hos mange er årsaken ukjent, men langvarig fysisk eller psykisk belastning, traumer og virusinfeksjoner kan utløse fibromyalgi. Mange har en arvelig disposisjon med nære slektninger med fibromyalgi. Forskning har vist at arvegrunnlaget blant annet er gener som koder for signalstoff i nervesystemet, forklarer Mikkelsen.

 – Ny forskning har vist økt aktivitet i mikroglia i ryggmarg og hjerne, ved fibromyalgi (og andre kroniske smertetilstander). Mikroglia er nervesystemets immunceller og økt aktivitet kan gi opphav til betennelsesfaktorer som kan gi økt smertefølsomhet, utmattelse og nedsatt søvn, utdyper han.

Mikkelsen legger til at eksperimentelle studier hvor forsøkspersoner gis smertestimuli (for eksempel trykk, strøm eller kulde), vil personer med fibromyalgi oppleve sterkere smerte og smerten vil vare lenger enn hos friske personer. Dessuten vil man kunne registrere økt aktivitet i bestemte hjernesentre ved fibromyalgi i forhold friske ved de samme doser smertestimuli.

 – Kroniske betennelsestilstander kan også disponere for fibromyalgi. Ved for eksempel leddgikt, psoriasisgikt og spondylitt (Behkterev) vil 15 – 20 prosent ha fibromyalgi i tillegg, legger han til.

Utreder og behandler fibromyalgi

 – Diagnosen stilles på basis av kriterier. Tradisjonelt har man brukt ACR-kriterier fra 1990 hvor det er krav om smerter i minst 3 måneder i alle kroppens fire kvadranter pluss ømhet i minst 11 av 18 definerte muskelpunkter, sier Mikkelsen.

 – Det finnes alternative kriterier (ACR reviderte kriterier 2016) hvor det er krav om smerter i store deler av kroppen pluss tilleggssymptomer av en viss alvorlighet – spesielt utmattelse, ikke-restituerende søvn og problemer med konsentrasjon og hukommelse. Man kan ikke påvise fibromyalgi med blodprøver, røntgen eller MR, men slik utredning kan være aktuelt for å utelukke andre tilstander, forklarer han.

Behandling går ut på tilpasset fysisk aktivitet, gode søvnrutiner, stressmestring og eventuelt legemidler som amitryptilin.

Revmatolog hos Volvat

Våre erfarne revmatologer utreder og behandler alle revmatiske lidelser. Tidlig diagnostisering og tilrettelagt behandling kombinert med livsstilsendringer, kan utgjøre en stor forskjell for din livskvalitet dersom du har en kronisk revmatisk tilstand.

Hos våre revmatologer får du grundige undersøkelser og god oppfølging spesialtilpasset dine behov. 

Les mer og bestill time

Knut Mikkelsen

Revmatolog

Volvat Hamar, Volvat Lillehammer

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.