Ta på den rosa sløyfen

Å ta på den rosa sløyfen er et tegn på solidaritet. Det betyr rett og slett at man bryr seg om saken, og svært ofte betyr det enkle symbolet også at man bryr seg om noen.

09.10.2018

Av de mange flotte høstfargene som omgir oss i disse dager er rosa den klart viktigste. Rosa sløyfe-aksjonen er her igjen, heldigvis, og vi i Volvat bidrar med stolthet.

Rosa sløyfe har blitt en internasjonal folkebevegelse, og engasjementet har bidratt til mer oppmerksomhet rundt brystkreft. I Norge står Kreftforeningen og Brystkreftforeningen sammen om aksjonen.

Solidaritet med de rammede

Å ta på den rosa sløyfen er et tegn på solidaritet. Det betyr rett og slett at man bryr seg om saken, og svært ofte betyr det enkle symbolet også at man bryr seg om noen. For alle kjenner vi noen som er rammet av brystkreft. Det kan være familiemedlemmer, kollegaer, noen i nabolaget eller i bekjentskapskretsen.

9 av 10 overlever

Heldigvis har vi et veldig godt helsevesen i Norge, og av de 3.400 kvinnene, og mennene, som får brystkreft hvert år – overlever heldigvis ni av ti. Men det å overleve betyr ikke nødvendigvis at man blir helt frisk.

1 av 3 får varige mén

Minst én av tre opplever at livet blir annerledes enn det var før kreftdiagnosen. Vi snakker da først og fremst om senskader, både fysiske og psykiske, som gjør at man må fortsette å kjempe. Mange forteller at de har fått nedsatt arbeidsevne, og at livskvaliteten er dårligere selv om man har livet i behold.

Bidrar med kompetanse og medmenneskelighet

Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon går til forskning på senskader etter brystkreft. I Volvat ønsker vi å bidra til økt kunnskap om brystkreft og senskader, slik at enda flere kan bli helt friske i fremtiden.

Vi hjelper allerede mange kvinner og menn i sårbare situasjoner, og vi vil fortsette å bidra med kompetanse og medmenneskelighet, støtte og oppfølging.

Så ta på den rosa sløyfen du også, og bær den med stolthet!

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.