Jordmor-tjenester for bedrifter

Bedriftsjordmor fra Volvat gir lederstøtte og sikrer at den gravide får tidlig og tilpasset oppfølging i din bedrift.

Det kan være utfordrende å møte den gravides behov på arbeidsplassen og manøvrere i lovverket knyttet til det å ha en gravid arbeidstaker med individuelle behov.

Ofte blir den gravide sykemeldt før arbeidsplassen rekker å kartlegge behovene og den enkeltes situasjon kan være kompleks.

"Graviditet er ingen sykdom, men en annerledes og energikrevende tilstand"

Ebba Wergeland

Hvorfor bruke bedriftsjordmor-tjenesten

En bedrift hvor ansatte kan trives og ivaretas med en voksende mage, blir et symbol på en bedrift hvor alle kan ivaretas.

En strukturert oppfølging, klare retningslinjer og individuell tilrettelegging for gravide arbeidstakere, kan styrke omdømmet og gjøre virksomheten attraktiv for kompetente søkere.

Gravide utgjør 1/3 av alle sykemeldinger for kvinner 20-40 år

Visste du at selv om kun 5-10 % av gravide har en medisinsk diagnose som gjør det uforenelig med et aktivt arbeidsliv, står gravide for en tredel av alt legemeldt sykefravær blant kvinner i alderen 20 til 40 år.

Dette får din bedrift hjelp med

1. Lage retningslinjer for gravide

Bedriftsjordmor bistår bedriften med å etablere en gravidpolicy forankret i ledelsen/partsammensatt gruppe og gjøres kjent i hele organisasjonen.  

En policy beskriver mål og hensikt, samt inneholder retningslinjer for hvem som har ansvar for hva i tilretteleggingen

2. Implementering

I form av kurs og markedsføring internt

3. Lederstøtte / forebyggende samtaler

Leder, den gravide og bedriftsjordmor møtes i forebyggende trepartsamtaler for å risikokartlegge og finne nødvendig tilrettelegging for at den gravide skal ha trygge og meningsfulle dager på jobb.

Den gravide forplikter seg sammen med leder til å følge opp tilretteleggingen som blir avtalt.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Fordeler for alle

For bedriften:

  • Sykefravær er dyrt, og økt nærvær gir en stor økonomisk gevinst
  • Gravid mage på jobb gjør at din bedrift får beholde viktig kompetanse lenger
  • En god oppfølging kan føre til at den ansatte ønsker å komme tilbake til din bedrift etter foreldrepermisjonen.
  • En god oppfølging gir bedriften et godt omdømme

For leder:

  • Lederstøtte og råd fra bedriftsjordmor
  • Tett, trygg og individuell oppfølging av gravide medarbeidere

For den gravide ansatte:

  • Trygge og risikoavklarte dager på jobb
  • Individuell tilrettelegging som inkluderer forebyggende punkter
  • Å være på jobb, også gjennom svangerskapet, er sunt for psykisk helse!

Reduserer sykefravær, øker trivsel og gir bedre økonomi

I snitt 12-14 uker lengre i jobb

Flere prosjekt i Norge viser til en drastisk reduksjon i sykefravær ved bruk av bedriftsjordmor og at gravide med oppfølging i trepartsamtaler står i snitt 12-14 uker lengre i jobb.

Betydelige besparelser ved færre sykedager

Det koster virksomheten i snitt 17 000,- i uken å ha et sykefravær

Estimatet på 17.000 kroner per uke er bare ekstrakostnader, dvs. produksjonstap og eventuelle utgifter til vikar, overtid el.

I tillegg må arbeidsgiver fortsatt betale løpende faste utgifter, som forsikringer, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnbetalinger for sykmeldte medarbeidere.

Lovverket beskytter gravide arbeidstakere

Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver generell omsorgsplikt og den gravide rett til tilrettelagt arbeid (§ 4-6).

Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø utdyper lovens bestemmelse og hva arbeidsgiver må gjøre for å sikre den gravide mot arbeidsforhold som kan gi fosterskade.

Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling som setter kvinner i en dårligere stilling på grunn av graviditet eller fødsel.

Folketrygdloven gir den gravide rett til svangerskapspenger ved fravær som skyldes risiko for fosterskade på grunn av arbeidsforhold.

Hvor mange gravide er det i din virksomhet til enhver tid?

Med ca. 60 000 fødsler i Norge per år, vil 7 % av den kvinnelige befolkningen mellom 20 – 40 år til enhver tid være gravid

Ved å multiplisere antall kvinnelige ansatte i en bedrift med 0.07, vil man få et snitt over hvor mange gravide virksomheten kan forvente seg.

Kontakt Volvat Bedrift

Fyll ut og send inn kontaktskjema for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med oppfølging av gravide på jobb.

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.