Ayfer Alhirmizi

Gynekolog
Volvat Barcode, Volvat Laguneparken

Ayfer ble ferdig utdannet spesialistlege i gynekologi og obstetrikk (svangerskap) i 1987. Hun har vært spesialist i over 33 år.

Etter at hun flyttet til Norge ble hun i 2001 godkjent som norsk lege ved Univeristetet i Oslo.

I 2006 ble hun godkjent som gynekolog/obstetrikk-spesialist i Norge.

Ayfer har jobbet på kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus og i Nord-Trøndelag som overlege i gynekologi og obstetrikk.

Siden 2008 har hun jobbet på Volvat Medisinske Senter som gynekolog.

Ayfer utreder og behandler alle typer av kvinnesykdommer og svangerskapsrelaterte plager. Hun har lang erfaring i utredning og behandling av blødningsforstyrrelser, menstruasjonssmerter, menstrausjonsforstyrrelse, smerter i underlivet, hormonforstyrrelse, endometriose, PMS, og plager relatert til overgangsalder.

Ayfer har mye erfaring med fremfall av underlivet, barnløshet, prevensjon/spiralinnleggelse, underlivskreft, celleprøver fra underlivet og biopsi, infeksjoner i underlivet, seksuelt overførbare sykdommer, ufrivillig urinlekkasje og svangerskapskontroll.

Hun utfører ultralydundersøkelse av underlivet, samt ultralyd i tidlig og sen fase av svangerskap.

Ayfer er medlem av Norsk legeforening, Norsk forening for  gynekologi og Norsk ultralydforening.

Ayfer er opptatt av at pasientene hennes skal føle seg sett og hørt. Hun gir god informasjon underveis i undersøkelsen og i oppfølgingen, slik at pasienten føler seg trygg og ivaretatt både under og etter besøket.