Endometriose

Omtrent 25% av kvinner som lever med kroniske underlivssmerter, har endometriose. Endometriose kan være en svært smertefull tilstand som går utover livskvaliteten til mange kvinner, og krever ofte behandling. Ved mistanke om endometriose eller symptomer på endometriose, er det viktig å ta kontakt med gynekolog eller lege. 

Endometriose - én av de vanligste kvinnesykdommene

Endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene som finnes, og rammer omtrent 10 % av alle kvinner. Omtrent 7 av 10 kvinner som blir henvist til en spesialist for kroniske bekkensmerter har endometriose.

Endometriose kan føre til sterke smerter under menstruasjon, smerter ved samleie (dyspareuni) og kroniske bekkenplager. Det er også vanlig med kroniske smerter, ukontrollerte blødninger og vanskeligheter med å bli gravid. Heldigvis finnes det god behandling. 

Tidlig diagnose og riktig behandling kan bidra med forbedring av livskvalitet og redusere symptomer på endometriose. På Volvat møter du erfarne eksperter innen kvinnehelse som utreder, diagnostiserer og behandler endometriose.  

Hva er endometriose? 

Endometriose er en kronisk betennelsestilstand der vev som finnes i livmoren begynner å vokse utenfor livmoren.

Når vevet begynner å spre seg til andre organer, kan det føre til smertefulle symptomer som kan gå sterkt utover livskvaliteten. Noen kvinner blir rammet så hardt at de ikke kan utføre daglige gjøremål, må bli sengeliggende i lengre perioder og kan bli uføre, mens andre ikke kjenner på noen symptomer.

Smertens intensitet er derfor ikke nødvendigvis knyttet til omfanget av endometriosevevet. Noen kvinner har lite endometriosevev i bekkenorganene, og vil fortsatt oppleve sterke smerter. Hos noen andre har endometriosevevet spredt seg betydelig rundt i nærliggende organer, men disse vil ikke nødvendigvis kjenne på mye smerte.

Endometriose kan altså variere i alvorlighetsgrad og symptomer fra person til person.

Noen opplever også vanskeligheter med å bli gravide, og omtrent 40% av infertile kvinner har endometriose. 

Hvor oppstår endometriose?

Vanligvis forekommer endometriose i bekkenorganene. Vi kan finne endometriose på:

 • Eggstokkene
 • Egglederne
 • Rundt livmoren
 • Bukhulen
 • Bukhinnen
 • Endetarmen eller urinblæren i mer alvorlige tilfeller
 • Lunger, navle eller urinveier i sjeldne tilfeller

Endometriose symptomer

Endometriose kan forårsake en rekke symptomer som kan variere i alvorlighetsgrad og hyppighet fra kvinne til kvinne. Omtrent 6-10 % av kvinner har symptomgivende endometriose.

De vanligste symptomene på endometriose er smerter, ofte bekkensmerter eller sterke menstruasjonssmerter, med lite effekt av smertestillende medisiner.

Symptomer på endometriose: 

Smerter

 • Smerter før og under menstruasjon
 • Smerter ved eggløsning
 • Smerter ved gynekologisk undersøkelse
 • Smerter under sex eller etter samleie
 • Bekkensmerter
 • Ryggsmerter

Blødningsforstyrrelser

 • Kraftige menstruasjonsblødninger – blør gjennom klær og bind/tampong
 • Uregelmessig syklus
 • Mellomblødninger midt i syklus
 • Forlenget blødningsperiode

Blære- og tarmsymptomer ved endometriose

 • Hyppig vannlating
 • Smertefull vannlating ved endometriose på urinblæren
 • Smerter ved avføring
 • Forstoppelse
 • Oppblåsthet
 • Diaré

Psykiske symptomer

 • Endret appetitt
 • Nedstemthet
 • Tretthet og søvnforstyrrelser

Andre symptomer

 • Barnløshet

Enkelte symptomer på endometriose kan være tegn på andre tilstander som irritabel tarm eller urinveisinfeksjon. Hvis du mistenker at du har endometriose bør du oppsøke legehjelp for å få riktig diagnose og sikre korrekt behandling av dine symptomer.

Endometriose og adenomyose kan ha lignende symptomer 

Ved endometriose er det vanlig å finne slimhinnevev utenfor livmoren og i nærliggende organer. Når vi finner vevet i livmorens muskellag betegner vi tilstanden som adenomyose. Begge tilstandene kan gi lignende symptomer i form av kraftige menstruasjonssmerter og blødninger.

For å unngå at tilstandene forveksles går vi grundig gjennom symptombildet med  foretar nødvendige undersøkelser som for eksempel en gynekologisk undersøkelse med ultralyd og mulig MR-undersøkelse.  

Hvem kan få endometriose?

Endometriose finnes hos kvinner i fruktbar alder og oppstår som oftest ikke før puberteten. Endometriose forsvinner vanligvis etter overgangsalderen.

Endometriose risikofaktorer

 • Arvelige faktorer – man er 7 ganger mer utsatt for å få endometriose hvis mor eller søster har endometriose
 • Medfødte utviklingsavvik av livmor
 • Flere år med menstruasjoner uten avbrytelser av graviditet og mye blødninger

Er endometriose arvelig?

Det er en viss grad arvelighet ved endometriose, og noen kan være mer utsatt enn andre. Dersom mor eller søster har endometriose har du også syv ganger så stor sannsynlighet for å utvikle den samme tilstanden. Medfødte tilstander i livmoren kan også øke risikoen.  

Endometriose årsaker

Årsaken til endometriose er fortsatt ukjent. Genetiske-, immunologiske- og miljøfaktorer kan være relevante faktorer i utvikling av endometriose.

Alvorlig endometriose 

Endometriose er ikke farlig i seg selv, men tilstanden kan spre seg til andre organer som kan føre til alvorlige symptomer og komplikasjoner som kan gjøre det svært vanskelig å fungere i hverdagen.  

Dypt infiltrerende tarm-endometriose kan for eksempel kreve kirurgi hvor kirurgen fjernes en del av tarmen. I sjeldne tilfeller kan endometriose spre seg til andre organer som lungene med symptomer som hoste, brystsmerter og vansker med å puste. Dette er svært sjeldne tilstander, likevel er det viktig å huske på at tidlig utredning og diagnostisering kan både redusere plager og forhindre videre utvikling av alvorlig endometriose.  

Utredning og behandling av endometriose på Volvat

Vi tilpasser hver behandling utfra pasientens smertenivå og alvorlighetsgrad av endometriose. En utredning- og behandlingsplan av endometriose kan bestå av følgende steg:

 1. Konsultasjon hos gynekolog – hver utredning starter med kartlegging av sykehistorie og symptomer
 2. Gynekologisk undersøkelse og ultralyd – en gynekologisk undersøkelse kan utelukke andre tilstander, og en ultralyd kan i noen tilfeller avdekke endometriose. Ved behov kan vi også utføre en MR-undersøkelse av magen som kan avdekke endometriosevev
 3. Kikkhullsoperasjon – hvis det er sterk mistanke om endometriose, og en vanlig gynekologisk undersøkelse ikke viser tegn på tilstanden, kan vi utføre laparoskopi for å stille diagnosen. Hvis vi avdekker endometriose, kan vi behandle det med kikkhullsoperasjon for å fjerne endometriosevev. Hormonbehandling er også en vanlig behandlingsmetode

Utredning av endometriose

Under en konsultasjon vil vi starte med å gå gjennom smerte- og sykehistorie. Dette vil kunne gi oss informasjon om mulige indikasjoner på endometriose, og hjelpe oss med å avgjøre videre utredning.  

Den sikreste måten å diagnostisere endometriose på, er gjennom et inngrep som blir utført i narkose, en laparoskopi. I noen tilfeller kan gynekologen diagnostisere tilstanden ved en gynekologisk undersøkelse og ultralyd.

Utredning av endometriose med ultralyd

Ultralyd kan påvise endometriosecyster- eller knuter, men kan også vise andre årsaker til smertene du opplever. Vi vil undersøke livmoren, eggstokkene, og andre bekkenorganer for å se etter tegn på endometriosevev.

Utredning av endometriose med MR-undersøkelse

En MR-undersøkelse kan avdekke endometriosevev. Denne undersøkelsen er egnet for å påvise endometriose mellom skjede og endetarm, og kan også bekrefte en annen tilstand med lignende symptomer, som for eksempel adenomyose. MR vil også være aktuelt som kartlegging før en eventuell laparoskopi. 

Utredning av endometriose med laparoskopi  

Den sikreste måten å stille en sikker diagnose på endometriose, er ved en laparoskopi og vevsprøve (biopsi), som sendes til mikroskopisk analysering. Laparoskopi er en kirurgisk undersøkelse (kikkhullsoperasjon) som utføres i narkose. Vi bruker et tynt instrument med et lite kamera, som vi kaller for et laparoskop, for å se inn i magen. Under denne prosedyren kan vi også fjerne eventuelle endometriosevev.

Gynekologen lager da et snitt i magen rett ved navlen og fyller den med kullsyregass slik at magen spiles ut. Deretter føres det tynne laparoskopet gjennom snittet i navlen som tilkobles et kamera, slik at bildet overføres til en TV- skjerm. Slik kan legen få oversikt over eggstokker, eggledere, bukhinnen, tarmen, lever og se etter mulige årsaker til plagene dine. Vi tar som regel en vevsprøve som blir sendt til videre undersøkelse.

Endometriose operasjon med laparoskopi

Gynekologen kan fjerne eventuelle sammenvoksinger, cyster og muskelknuter som blir funnet ved å lage 1-3 ytterligere 0,5-1,5 cm snitt i buken. Dette er fordi gynekologen trenger flere innganger hvor hjelpeinstrumenter føres inn for å kunne utføre operasjonen.  

En sjelden gang kan det være vanskelig å gjennomføre operasjonen med laparoskopi som følge av eventuelle sammenvoksinger i buken, og i det tilfellet blir det nødvendig med en vanlig operasjon ved åpning av bukveggen.

Endometriose operasjon forklart i korte trekk (laparoskopi/kikkhullsoperasjon):

 • Foregår under narkose
 • Legen lager ofte noen få kutt i magen
 • Minimale arr
 • Benyttes for å stille diagnose, men vi kan også fjerne endomertiosevev i samme prosess dersom vi finner tegn på det

Hvis diagnosen avkreftes ved kikkhullsoperasjon, vil vi hjelpe deg videre for å finne riktig diagnose og behandling for dine plager. Du kan lese mer om hvordan kikkhullsoperasjon foregår her.                  

Dersom vi oppdager tegn på andre lidelser i underlivet, vil vi utrede videre for dette og vurdere alternative behandlinger. I noen tilfeller vil det være nødvendig med en annen form for operasjon eller behandling, dette vil da avklares i forkant.

Behandling av endometriose 

Behandlingen av endometriose avhenger av alvorlighetsgraden av tilstanden og symptomene dine. Noen kvinner kan ha lettere symptomatisk endometriose som kan behandles med hormonbehandling, mens andre kan ha mer alvorlig endometriose som krever mer aggressiv behandling.

Hensikten med behandling av endometriose er å redusere smertene og forebygge barnløshet. Våre gynekologer utfører nøye utredning og undersøkelser for å vurdere hvilken behandling som kan fungere best for deg og gjøre det enklere for deg å leve med endometriose.  

Det kan være aktuelt å starte med hormonbehandling i form av p-piller eller hormonspiral for å stanse menstruasjonen og aktiviteten i endometriosevevet. Ofte kan gynekologen anbefale en kombinasjon av smertestillende medisiner og hormonbehandling for å motvirke symptomer.  

Endometriose operasjon

Dersom denne behandlingen ikke har tilstrekkelig effekt, kan det være nødvendig med kirurgi for å fjerne endometriomer og endometriosevev. Kirurgi vil være aktuelt ved store «sjokoladecyster», ved sammenvoksinger i eggstokkene eller ved endometriose i endetarmen eller urinblæren.

Kan endometriose gå over av seg selv?

Endometriose er en kronisk tilstand som det dessverre ikke finnes en kur for. Likevel er det mulig å lindre og redusere smerter, og gjøre det enklere for deg å fungere normalt i hverdagen.  

Når bør du oppsøke legehjelp?

Gjennomsnittlig tar det 7 år for kvinner å få stilt diagnosen i Norge. Symptomene på endometriose kan ligne på andre tilstander som kan være årsaken til at mange kvinner får feildiagnoser og ikke får hjelp på flere år. 

Det kan være vanskelig å tyde grensen mellom hva som er normale smerter og hva som krever behandling. Våre eksperter på kvinnehelse råder alle kvinner som har smerter som begrenser dem i hverdagen å undersøke årsaken hos en spesialist på området.

Hysterektomi og endometriose 

En hysterektomi kan være en nødvendig behandling dersom du lider av blødningsforstyrrelser, plagsomme muskelknuter på livmoren eller endometriose.  

Under en hysterektomi blir livmoren eller deler av den fjernet ved hjelp av laparoskopi. Men i noen tilfeller må legen utføre et inngrep ved åpning av bukveggen for å fjerne livmoren, cyster og svulster på eggstokkene.  

Eggstokkene kan beholdes hvis de ser normale ut, men de kan også fjernes samtidig som livmoren for å forebygge utvikling av cyster.  

Endometriose og barnløshet 

Endometriose er en vanlig årsak til infertilitet og barnløshet, og barnløshet forekommer opptil 40 % hos kvinner med endometriose.

Betennelser som endometriomer kan irritere nærliggende vev og skade eggstokkene eller egglederne. Dersom det oppstår betennelser og sammenvoksinger her kan det hindre eggcellene fra å komme frem til livmoren, som kan gjøre det vanskeligere for kvinner å bli gravide. Dette kan resulterer i ufrivillig barnløshet, og endometriose er også forbundet med større risiko for spontanabort. 

Ved en operasjon kan kirurgen fjerne skadet vev og sammenvoksinger som hindrer graviditet. Noen kombinerer også IVF-behandling med operasjon for å øke sjansen for å bli gravide. Dersom du sliter med barnløshet eller har mistanke om endometriose, kan du komme til en av våre dyktige gynekologer for utredning og sammen kan vi finne en behandlingsplan som funker best for deg.

Endometriose i tarmen 

Endometriose kan også oppstå i tarm-systemet. Vi kan skille mellom overflatisk tarm-endometriose som oppstår på overflaten av tarmveggen, og lesjoner som har vokst dypere inn i tarmveggen, dyp infiltrerende endometriose. Kvinner som lider av dyp tarm-endometriose kan oppleve uspesifikke symptomer som ligner på irritabel tarm (IBS), og kan derfor oppleve at det tar lenger tid å få en riktig diagnose.  

Endometriose i tarmene kan føre til smerter ved avføring, forstoppelse, diaré, oppblåsthet og magesmerter. Det som kan skille disse diagnosene, er at symptomer ved tarm-endometriose ofte kan variere med menstruasjonssyklusen. Dersom du lider av diffuse symptomer i tarmen kan en lege eller gynekolog hjelpe deg med å stille riktig diagnose.

Cyster - endometriomer 

Endometriosevevet gjennomgår hormonelt styrte forandringer i løpet av hver menstruasjonssyklus, på samme måte som slimhinnen i livmoren. Som følge av østrogenpåvirkning vokser vevet seg tykkere hver måned, og vil blø samtidig som blødning fra livmoren under menstruasjonen.  

Blodet som dannes i endometriosevevet kan imidlertid ikke utstøtes på samme måte som menstruasjonsblod, noe som kan føre til dannelse av små blodcyster (endometriomer) som også kalles for «sjokoladecyster».  

En slik betennelse kan over tid føre til arrdannelse og sammenvoksinger i bekkenet, som vil påvirke en rekker organer i nærheten. Dette kan oppleves svært smertefullt da vi har mange nerver i bekkenet som kan påvirkes av endometriosevev, som også kan resultere i smerter som stråler ut i lyske, hofte og ben.  

Derfor er det viktig å oppsøke gynekolog for tidlig utredning ved mistanke om endometriose. Slik unngår du at tilstanden forverres og du kan få hjelp med smertelindring.   

Les legens svar på ofte stilte spørsmål om endometriose

Konsultasjon

2 060,-

Priseksempel fra Oslo, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge gynekolog hos Volvat?

Ekspert på kvinnehelse

Våre gynekologer har lang erfaring og spesialisering innen kvinnehelse og hjelper deg med alt fra kjønssykdommer til graviditet og overgangsalder. Du kan være sikker på at vi tar deg og dine plager på alvor.

Enestående kompetanse

På en gynekologisk kontroll tilbyr vi undersøkelse av underliv, celleprøve/HPV-prøve, innvendig ultralyd, testing av kjønnssykdommer og mulighet for å sette inn hormonspiral.

Bli sett, hørt og forstått

Hos Volvat kan du være trygg på at du blir mottatt av profesjonelle gynekologer som hjelper deg med nøye veiledning og behandling. Vi har både mannlige og kvinnelige gynekologer tilgjengelig.