Eugen
Eide

Om Eugen

Overlege Eugen Eide er spesialist i ortopedisk kirurgi. Han er også spesialist i generell kirurgi og har grenspesialitet i skadekirurgi fra Tyskland. Overlege Eide har vært tilknyttet Volvat Stokkan (før: Klinikk Stokkan) siden 2001 og har de siste 4 årene arbeidet full stilling ved klinikken. De siste årene er han dessuten regelmessig blitt leid inn som konsulent for å hjelpe St. Olavs Hospital med avansert håndkirurgi.

Eide studerte medisin i Tyskland. Etter eksamen arbeidet han i Bremen i 10 år hovedsaklig med ortopedi og skadekirurgi. Tysk dr.med. ved Universitetet i Gottingen 1984. I 1991 ble han ansatt ved Regionsykehuset i Trondheim. Fra 1993 til 2005 var han overlege og seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling på St. Olavs Hospital.

Dr. Eides spesialfelt er artroskopisk (kikkhulls-) kirurgi og håndkirurgi. Han har publisert flere vitenskapelige artikler og har vært gjesteforeleser på en rekke kongresser og kurs både nasjonalt og internasjonalt. Eide er regnet som en av Norges mest erfarne håndkirurger og var formann i Norsk Forening for Håndkirurgi i perioden 2000-2004.

Eugens arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.