Stine Fremming

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret
I møtet med en pasient er jeg opptatt av å skape tillit, jeg lytter og tar meg god tid til samtalen. Det er viktig å forstå pasientens plager. Mange gruer seg til undersøkelsen. Jeg vet hvor viktig det er å være skånsom, men samtidig grundig. Etter undersøkelsen informerer jeg på en god og forståelig måte.» Når pasienten går ut døren skal hun være fornøyd.

Mange pasienter har bekymringer og ønsker primært noen å snakke med om dette uten å måtte gjennomgå en gynekologisk undersøkelse. Stine Fremming gjør derfor video-og telefonkonsultasjoner.

Stine Fremming har mange års erfaring innen gynekologi og fødselshjelp. Hun har jobbet med dette siden 1997, stort sett på AHUS, til hun startet som gynekolog på Volvat i 2009. Hun har bred kompetanse innen generell gynekologi og oppfølging av svangerskap.

Stine gjør generell gynekologisk undersøkelse, tar celleprøve, utreder smertetilstander, blødningsforstyrrelser og urinlekkasje.

Hun gir prevensjonsveiledning og setter inn spiral. Hun har møtt mange kvinner med vestibulitt-plager. Hun er interessert i hormoner og behandling av plager ved overgangsalder. Stine gjør utredning av barnløshet og ultralydoppfølging ved assistert befruktning samt selvfølgelig ultralyd av gravide.

Stine utfører Femilift laserbehandling.