Volvat Majorstuen

Volvat Majorstuen

Volvat Majorstuen er den største av enhetene i Volvat-gruppen, og er et sykehus/medisinsk senter som tilbyr et meget bredt spekter av medisinske tjenester.


Vår virksomhet ved Volvat Majorstuen er delt inn i tre hovedavdelinger:

  • Allmenn
  • Medisin
  • Kirurgi

I tillegg driver vi et av Norges mest besøkte legevakt.

Hvert år gjennomføres pasientundersøkelser blant et stort antall av våre pasienter. De siste tre årene har vår kirurgiske avdeling hatt en fornøydhetsgrad som har variert mellom 95 til 97 prosent.

Åpningstider

Allmenn-, medisinsk- og kirurgiskavdeling
Mandag - torsdag kl 8-20 og fredager kl 8-16

Legevakten
Hverdager kl 8-22, helg/helligdager kl 10-22 og jul-/nyttårsaften kl 8-15

Se alle åpningstider for legevakten

Telefon

  • Sentralbord: 22 95 75 00
  • Allmennavdeling: 22 95 75 50
  • Medisinskavdeling: 22 95 76 21
  • Kirurgiskavdeling: 22 95 76 22

Adresse og parkering

Borgenveien 2A, 0370 Oslo

Det er gode parkeringsforhold, med gratis parkering etter kl 20 på hverdager og ved helg/helligdager.

Volvat - Helse fra topp til tå

Les mer om Volvat-gruppen