Volvat Majorstuen

Volvat Majorstuen

Volvat Majorstuen er den største av enhetene i Volvat-gruppen, og er et sykehus/medisinsk senter som tilbyr et meget bredt spekter av medisinske tjenester.


Volvat-grupppen er et av landets ledende private helseforetak.

Vi har over 30 års erfaring med drift av helsetjenester og har et bredt tilbud av medisinske tjenester som strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering. Og hos oss får du alt under ett tak.

Volvat skal være et supplement og et alternativ til det offentlige helsevesen.

Hos oss setter vi først og fremst pasientens behov i fokus, og vårt mål er å ha de mest fornøyde pasientene

Volvat-gruppen består av ti sentre på landsbasis, og har sykehusgodkjenning i Oslo, Fredrikstad, Bergen, Trondheim, Tromsø.

I tillegg er hele Volvat ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø, på alle avdelinger og i alle ledd.

Vår virksomhet ved Volvat Majorstuen er delt inn i tre hovedavdelinger

  • Allmennavdelingen - tlf. 22 95 75 50
  • Medisinsk avdeling - tlf. 22 95 76 21
  • Kirurgisk avdeling - tlf.  22 95 76 22

Telefon

Hovednummer: 22 95 75 00

Åpningstider

Allmennavdelingen: hverdager: 08:00-22.00, helg og helligdager: 10.00 - 22.00, Jul- og nyttårsaften: kl. 08.00-15.00

Medisinsk og kirurgisk avdeling: mandag - torsdag: 08.00 - 22.00, fredag: 08.00 - 16.00

Parkering på senteret

Det er gode parkeringsforhold, med gratis parkering etter kl 20 på hverdager og ved helg/helligdager.

Pasientundersøkelser

Hvert år gjennomføres pasientundersøkelser blant et stort antall av våre pasienter. De siste tre årene har vår kirurgiske avdeling hatt en fornøydhetsgrad som har variert mellom 95 til 97 prosent.