default-profile-picture.jpg

Gulliksen, Margarita

Volvat Barcode
Jeg er opptatt av å se hele mennesket og se det store bildet. Det er viktig for meg at vi jobber med mål som er riktige og meningsfylte for deg som pasient og mitt overordnet mål er øke livskvalitet og skape mer glede og mening i din hverdag.

Margarita Gulliksen er utdannet ved Universitetet i Oslo, hun har tidligere jobbet med avhengighetsproblematikk i spesialisthelsetjenesten. I det siste har hun jobbet som privatpraktiserende psykolog.

Margarita har erfaring med behandling av avhengighet, angst, depresjon, OCD, sorg, sykdomsmestring; og arbeid med utfordringer i relasjoner, lav selvfølelse, uklar retning i livet, eksistensielle spørsmål, måloppnåelse.

Som behandler er det viktig for henne å finne ut hva det er som driver problemene og finne effektive strategier for å oppnå rask bedring. Margarita har lite tro på one size fits all-tilnærming og etterstreber å skreddersy individuelle behandlinger slik at vi kan jobbe oss gjennom utfordringene på dine premisser.