Andrew
Harar

Om Andrew

Andrew Harar er utdannet psykolog og har praktisert som kliniker i 10 år. Han har kompetanse på utredning, diagnostisering og behandling av lettere- til alvorlige psykiske lidelser etter 6 års erfaring i Spesialisthelsetjenesten Psykisk Helsevern (PHV) og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB). De siste 4 årene har han jobbet som psykolog på Volvat Medisinske Senter, samtidig som han har fullført et 4 ½ års etterutdanningsprogram som er forhåndsgodkjent for spesialisering i psykoterapi av Norsk Psykologforening.

Andrew er opptatt av at terapirommet oppleves som et trygt sted å snakke om det som er vanskelig. Som terapeut er Andrew empatisk, autentisk og aktiv deltakende i terapiprosessen slik at du raskt får den hjelpen du trenger. Det er du og dine mål som er i fokus! I en moderne og stadig mer digitalisert verden har Andrew tro på nye evidensbaserte metoder som videoterapi og e-selvhjelpspragrammer som fungerer godt i tillegg til samtaleterapi.

Andrew har også et høyt engasjement for og tilleggskompetanse på utredning, diagnostisering og oppfølging av voksne personer med ADHD. Han er sertifisert for å holde psykoedukative kurs for voksne med ADHD og deres nærstående.

Spesialer:

  • Angstlidelser (Generalisert angst, sosial angst, panikkangst...)
  • Depresjon og nedstemthet
  • Utbrenthet og stressrelaterte plager
  • Perfeksjonisme og selvfølelsesproblematikk
  • ADHD utredning, diagnostisering, oppfølging og psykoedukativ kurs for voksne
  • Livskriser
  • Veiledning, rådgivning og coaching
  • Evidensbasert korttidsterapi
  • Kartlegging av endringer og symptomer underveis i behandlingen

Andrews arbeidsplass

Bestill time hos Andrew

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.