ADHD-utredning hos psykolog og psykiater i Oslo

Hos Volvat Medisinske Senter kan du få en fullstendig utredning, medisinsk behandling og oppfølging for ADHD

Utredes av et tverrfaglig-team

ADHD-utredningen utføreres tverrfaglig gjennom et samarbeid mellom psykologer og psykiatere.

Utredningen består av flere ledd og følger «Nasjonal Faglig Retningslinje for Utredning og Diagnostisering av ADHD hos voksne og barn», sist faglig oppdatert 13. juni 2018.

Kartlegging før ADHD-utredning

Under den første konsultasjon kartlegger en psykolog evt. andre problemstillinger som vil kunne gjøre det vanskelig å gjennomføre en ADHD-utredning, aktuelle ADHD-symptomer og vurderer om det er indikasjoner for ytterligere utredning.

Hvis det etter samtalen besluttes at man skal gjennomføre en videre ADHD-utredning, fortsettes det med utfylling av en rekke spørreskjemaer, nevropsykologiske tester og strukturerte intervjuer for å fastsette en evt. diagnose.

Om utredningen

En ADHD utredning hos psykolog tar mellom 10 og 16 timer avhengig av individuelle faktorer og kompleksitet. Utredningen kan avbrytes underveis hvis psykologen har grunn til å tro at pasientens plager ikke utelukkende skyldes ADHD.

Obligatorisk konsultasjon hos psykiater

Hvis utredning hos psykolog viser at pasienten har en ADHD-diagnose overtar en psykiater vurderingen omkring medisinsk behandling.

Det er obligatorisk med 2 konsultasjoner hos psykiater før ansvaret for oppfølging av medisinering eventuelt kan overtas av fastlege.

Videre oppfølging hos psykolog

Det er også anbefalt å ha oppfølging hos psykologen etter oppstart av medisiner. Oppfølging består av skreddersydde tiltak og samtaler for deg, og det mulighet for å få dokumentert effekten av medisineringen ved ny testing.

ADHD-utredning uten henvisning og med kort ventetid, hos Volvat

På Volvat Medisinske Senter i Oslo får du time hos spesialister uten henvisning, med kort ventetid og det er mulighet for rask ADHD-utredning med medisinsk behandling av psykologer og psykiatere under samme tak!

Priser (Oslo)
 • ADHD-utredning
  Fra 1 280,- (medlem)
  Fra 1 600,- (ikke medlem)

Ekstrakostnader påløpes for:

 • Smitteverntillegg på kr 50,-
 • Materiell- og servicetillegg på kr 90,- hos allmenn-/barnelege, og kr 160,- hos spesialist
 • Prispåslag etter kl 16, i helger og på helligdager for enkelte tjenester
 • Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet

Bli medlem og få fordeler som:
 • 20 % rabatt på tjenester
 • Tilgang til Helsetelefonen
 • Gratis reseptfornyelser
 • Gratis studentmedlemskap
Les mer og registrer deg