Per Olav
Hognestad

Om Per Olav

Per Olav Hognestad er utdannet i Tyskland 1989 og fra 2007 spesialist i allmennmedisin.

Han har tidligere arbeidet ved barneavdelingen i Østfold Sentralsykehus. Har arbeidet som sykehjemslege og vært fastlege i mange år inntil han gikk over til Volvat i 2015.

Etter mer enn 25 år i allmennpraksis, har han solid og bred erfaring fra allmennmedisin. Tar imot alle allmennmedisinske problemstillinger i alle aldre fra barn til voksen, inklusiv småkirurgi og akutte skader.