Helsekontroll i Fredrikstad

Helsekontroll

Helsekontrollen er en full helsesjekk som gir deg en sikker indikasjon på din helse og livsstil. På helsesjekk hos Volvat sjekker vi blant annet kolesterol, stoffskifte og blodsukker.

En helseundersøkelse for deg

En helsekontroll hos Volvat gir deg svar på dine helsebekymringer. Opplever du stress, muskelsmerter eller allergi som påvirker din livskvalitet? Eller er du kanskje i ferd med å utvikle livsstilssykdommer? En generell helsesjekk kan avdekke sykdomstegn som bør følges opp.

Har du noe spesielt på hjertet, kan du ta opp dette med din lege. Ingen spørsmål er for store eller for små.

Helsekontrollen gir deg trygghet

Vi går gjennom din sykehistorie, og kartlegger eventuelle sykdomsepisoder, kroniske sykdommer og din aktuelle helsetilstand. Denne informasjonen bruker vi til å individualisere helsekontrollen.

Resultatet av en full helsesjekk hjelper oss å forebygge sykdom, og til å tilpasse helsefremmende tiltak skreddersydd for deg.

Denne videoen gir deg et innblikk i hva en helsekontroll på Volvat er:

Sånn foregår helsekontrollen

 1. Samtale med allmennlege og klinisk undersøkelse
 2. Undersøkelser/tester hos sykepleier/helsesekretær
 3. Prøvetaking
 4. Tilbakemelding

1. Samtale med allmennlege 

Vi vil gjerne bli kjent med deg slik at legen får dannet seg et bilde av din helsesituasjon.

Legen vil spørre om tidligere og aktuelle sykdommer og tilstander, og ønsker også å få vite litt om privat- og arbeidslivet ditt. Spørsmål om livsstil (røykevaner, snusing, alkoholforbruk, kosthold og treningsvaner) vil være en del av samtalen.

Legen ønsker også å avdekke eventuelle:

 • Familiære helseproblemer
 • Arvelige tilstander
 • Allergier
 • Fast medisinbruk

Dersom du bruker faste medisiner, er det er ønskelig at du tar med deg en liste over de du bruker daglig og ved behov.

Klinisk undersøkelse

Etter samtalen gjør allmennlegen en grundig klinisk undersøkelse.
Den innebærer:

 • Undersøkelse av bryster hos kvinner over 35 år
 • Undersøkelse av testikler hos menn under 40 år
 • Undersøkelse av prostata anbefales menn over 40 år

Har du et aktuelt helseproblem, ser vi selvsagt på det også.

2. Undersøkelser/tester hos sykepleier/helsesekretær

 • EKG - for å sjekke hjertehelse
 • Pusteprøve – ved indikasjon for dette
 • Hørselstest – ved indikasjon for dette

3. Prøvetaking

Avhengig av kjønn og alder har vi skreddersydd ulike «blodprøvepakker» basert på hvilke prøver legeteamet vårt mener er mest relevante. Blodprøven tas på vårt laboratorium. Her leverer du også urinprøven du har med deg.

Blodprøven måler:

 • Blodprosent
 • Senkningsreaksjon
 • Hvite blodceller
 • Langtidsblodsukker
 • Kolesterol
 • Stoffskifte

Prostataprøve (PSA) er inkludert for menn over 40 år.

Nyrefunksjon måles på alle over 50 år.

Aldersgruppen 50+ anbefales også å levere en avføringsprøve en uke etter helsekontrollen. Laboratoriepersonalet veileder deg hvordan denne skal leveres.

Legen kan i tillegg anbefale ytterligere blodprøver basert på funnene i helsekontrollen. Av og til har pasienten selv ønske om spesifikke blodprøver. I samråd med legen kan disse bestilles, og det vil da informeres om eventuelle ekstra kostnader.

4. Tilbakemelding

Du får en skriftlig tilbakemelding på helsekontrollen fra legen samme dag, eller senest innen 14 dager.

Her får du resultater, samt tilbakemelding på blodprøvene. Dersom noe unormalt avdekkes, blir dette tatt tak i, og det legges en plan for videre oppfølging og eventuell behandling.

Ved behov for ytterligere undersøkelser, vil vi komme med anbefalinger. Dersom det er indikasjon for å bli henvist til spesialist, er dette også noe vi vil informere om.

Forberedelser til helsekontroll

Ta med urinprøve fra morgenurin.

Viktig om oppmøtetid i Fredrikstad

I Fredrikstad må du møte 30 minutter før timen du har bestilt for å gjennomføre forundersøkelser.

Dersom du har bedt om SMS-påminnelse, må du derfor huske på å møte 30 minutter før tidspunktet som er angitt i SMS-meldingen.

Priser (Fredrikstad)
 • Helsekontroll ved Volvat
  Fra 1 584,- (medlem)
  Fra 1 980,- (ikke medlem)

Ekstrakostnader påløpes for:

 • Smitteverntillegg på kr 50,-
 • Materiell- og servicetillegg på kr 90,- hos allmenn-/barnelege, og kr 160,- hos spesialist
 • Prispåslag etter kl 16, i helger og på helligdager for enkelte tjenester
 • Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet

Bli medlem og få fordeler som:
 • 20 % rabatt på tjenester
 • Tilgang til Helsetelefonen
 • Gratis reseptfornyelser
 • Gratis studentmedlemskap
Les mer og registrer deg