Thomas M.Gundersen
Jordan

Se mennesket og mulighetene
Thomas M.Gundersen Jordan

Om Thomas M.Gundersen

Dr Jordan arbeider på allmennavdelingen ved Majorstuen hovedsaklig med helsekontroller og utredning av medisinske tilstander. Mange av pasientene oppsøker han med ryggplager, artrose og osteoporose.

Dr Jordan er spesialist i allmenmedisin og dykkemedisin. Han er også veileder for allmenleger i spesialisering. 

Ansatt på Volvat siden 1985. Utdannet i København. Oppdaterer seg med kurs i Norge og kurs/kongresser i USA, Østerrike, Italia og Frankrike. Har spesielt arbeidet med forebygging av skiskader

Snakker fransk, tysk og engelsk.

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.