Thomas M.Gundersen Jordan

Allmennlege/Spesialist i allmennmedisin
Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret
Se mennesket og mulighetene

Dr Jordan arbeider på allmennavdelingen ved Majorstuen hovedsaklig med helsekontroller og utredning av medisinske tilstander. Mange av pasientene oppsøker han med ryggplager, artrose og osteoporose.

Dr Jordan er spesialist i allmenmedisin og dykkemedisin. Han er også veileder for allmenleger i spesialisering. 

Ansatt på Volvat siden 1985. Utdannet i København. Oppdaterer seg med kurs i Norge og kurs/kongresser i USA, Østerrike, Italia og Frankrike. Har spesielt arbeidet med forebygging av skiskader

Snakker fransk, tysk og engelsk.