Birgitte
Heiberg Kahrs

Om Birgitte

Birgitte er spesialist i Gynekologi og Obstetrikk med spesiell kompetanse innen ultralyd med fosterdiagnostikk, fostermedisin og fertilitetsbehandling. Hun er utdannet ved universitetet i Groningen, Nederland og har jobbet ved kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus og St Olavs hospital. Hun har en doktorgrad om bruken av ultralyd under fødsel.

Les mer om Birgitte på klinkkspiren.no

Birgittes arbeidsplass

Bestill time hos Birgitte

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.