Linda C. Karlsen

Gynekolog
Volvat Hamar

Linda C. Karlsen studerte medisin ved Universitet i Oslo og var ferdig utdannet lege i 2004. Hun ble ferdig gynekolog (spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer) i 2012

Hun har jobbet som lege på Kvinneklinikken ved sykehuset Innlandet Lillehammer. Senere jobbet hun i flere år på Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus. Hun har jobbet som gynekolog på Volvat Hamar fra 2015.

I løpet av tiden på Haukeland sykehus jobbet hun også ved IVF-klinikken der og har stor interesse for feltet. Hun utreder barnløshet og har samarbeid med andre IVF-klinikker både i Norge og i utlandet.

Ellers er hun allsidig i faget og følger opp kvinner i alle aldre.