Roger Atle
Kårstad

Om Roger Atle

Roger Atle Wæhle Kårstad har arbeidet som psykolog siden 2008, og spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2015. Han har erfaring fra voksenpsykiatrisk poliklinikk ved distriktspsykiatrisk senter, psykiatrisk ungdomsteam og døgnbehandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Roger Atle har videreutdanning innen kognitiv atferdsterapi og har bred erfaring innen behandling av angstlidelser, fobier og depresjon. Han har videreutdanning innen en rekke spesialiserte behandlinger blant annet av spiseforstyrrelser, sinnemestring og pårørendearbeid opp mot alvorlig psykisk syke. Han er utdannet i EMDR trinn 2 og har erfaring med behandling av enkle og komplekse traumer. I tillegg har han opplæring i traumebevist rusbehandling.

De siste årene har han arbeidet og spesialisert seg innen integrert behandling av pasienter med samtidig rus og psykisk lidelser.

Roger Atle er opptatt av betydningen av relasjon i arbeidet med psykisk helse. Han er opptatt av at terapirommet skal oppleves som et trygt sted å snakke om det som er vanskelig.

Som psykologspesialist tilbyr Roger Atle utredning og behandling av en rekke psykiske lidelser. Han kan tilby ADHD utredning av voksne. Han er opplært i utredningsverktøy med særlig fokus på utredning av psykisk lidelse og samtidig ruslidelse.

I tillegg til utredning og behandling driver Roger Atle med veiledning og undervisning.

Roger Atles arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.