Stein Morten Meyer

Allmennlege / Skadelege Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret Behandlingsomrader: Skader, Allmennmedisin, Legevakt
Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet

Dr Stein Morten Meyer har jobbet hos Volvat siden 2015, før dette jobbet han på skadelegevakten i Oslo.  Han hadde sin turnus ved Ringerike sykehus. Studert ved NTNU, Trondheim. Han har også i en periode vært medisinsk ansvarlig lege ved Volvat Nationaltheateret.