Nina Carine Mikkelsen

Volvat Fredrikstad, Volvat Moss
Med vekt på trygghet og kvalitet, møter jeg pasienter med en helhetlig tilnærming.

Behandlingsområder: Alle allmennmedisinske problemstillinger, både barn og voksne

Nina C. Mikkelsen jobber hos Volvat som allmennlege.
Hun er utdannet fra NTNU i Trondheim (2002) og er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.
Hun har jobbet flere år som fastlege, kommuneoverlege og leder av kommunale legetjenester og har tatt sideutdanning i kreft og lindrende behandling.
Dr Mikkelsen er engasjert i pasientenes iboende ressurser og de gode menneskemøtene.