Nina Carine Mikkelsen

Allmennspesialist
Volvat Fredrikstad, Volvat Moss
Med vekt på trygghet og kvalitet, møter jeg pasienter med en helhetlig tilnærming

Behandlingsområder: Alle allmennmedisinske problemstillinger, både barn og voksne

Nina C. Mikkelsen er utdannet fra NTNU i Trondheim (2002) og er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Hun har jobbet flere år som fastlege, kommuneoverlege og leder av kommunale legetjenester og har tatt sideutdanning i kreft og lindrende behandling.

Dr Mikkelsen er engasjert i pasientenes iboende ressurser og de gode menneskemøtene.