Allergi (allergolog)

Allergi (allergolog)

Mens noen gleder seg over den varme våren sliter et økende antall personer med sår og rennende nese og øyne, samt allmennsymptomer som trøtthet, slapphet og nedsatt konsentrasjonsevne.

Det har de siste 30 år vært en markant økning av allergiske sykdommer, og man regner med at nærmere 30-40% av verdensbefolkning er påvirket av én eller flere allergiske forhold. En høy andel av økningen i allergisk sykdom skyldes unge mennesker.    

Diagnostikk av allergisk sykdom er dessverre ofte variabel og fragmentert, og mangel på allergologisk kompetanse fører til unødvendig redusert livskvalitet, økt sykelighet og økte helsekostnader. Volvat har nå tilgjengelig lege med lang erfaring innen dette fagområdet og vedkommende har godkjent kompetanse innen allergiske tilstander.

Vi kan gi god diagnostikk og rådgivning innen forebygging og moderne behandlingsmetoder. Det er ingen grunn til å slite unødvendig.

Hva er allergi?

Allergi er en reaksjon der immunsystemet reagerer på noe som det egentlig ikke skulle reagere på. Det finnes ulike former for reaksjoner.

Hva er en allergolog?

Allergolog er en Lege med spesialisering i lungemedisin og  med ekstra kompetanse og erfaring innen allergi.

Hva er vanlige symptomer ved allergi?

Kløe i øyne, nese og slimhinner. Rennende nese. Utslett på huden ofte med kløe. Pustevansker følelse av tetthet ved utpust. Tretthet slapphet. Magesmerter.

Hva er de vanligste allergiene?

Sesongallergi (pollen , gress, løvtrær) Dyr.( Hund katt, hest, kanin) Matvarer.

Når bør jeg oppsøke en lege?

Når du har plager som nevnt under vanlige symptomer.

Hvordan kan Volvat hjelpe meg med allergi?

Vår allergolog Stein-Øyvind Jørstad i Moss kan hjelpe med korrekt diagnose, forebygging og behandling. Han har lang erfaring innen feltet.

Bli medlem og få fordeler som:
  • 20 % rabatt på tjenester
  • Tilgang til Helsetelefonen
  • Gratis reseptfornyelser
  • Gratis studentmedlemskap
Les mer og registrer deg