Egil
Røsjø

Om Egil

Spesialist i nevrologi og postdoktor ved Akershus Universitetessykehus / Universitetet i Oslo

Egil Røsjø har vært nevrolog ved Nevrologisk avdeling, Sykehuset Telemark fra 2009 til 2010 og Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus (AHUS) fra 2010 til 2018 med unntak av 6 måneders sideutdanning ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet.

Han er utdannet ved det Medisinske fakultet ved Universitet i Oslo (UiO) og har også fullført Forskerlinje og Doktorgrad ved UiO.

Egil har forsket på basal immunologi ved Immunologisk institutt, OUS Rikshospitalet hos professor dr. Bjarne Bogen og immunologiske aspekter ved multippel sklerose ved Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus (AHUS) hos dr. Trygve Holmøy før han nå er postdoktor med ansvar for et nevroimmunlogisk prosjekt ved AHUS/Institutt for medisinske basalfag, UiO.

Han har de siste 5 årene publisert 5 forskningsarbeid i nasjonale/internasjonale fagtidsskrifter som hoved- eller medforfatter, sist i april 2020 i Frontiers in Neurology om sammenhengen mellom serum-verdier av vitamin D og en markør for degenerasjon av nerveaksoner i sentralnervesystemet hos pasienter med multippel sklerose.

Egil har også erfaring fra arbeid innen kliniske studier ved multippel sklerose.

Egils arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.