Egil Røsjø

Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret
Behandlingsområder: Håndterer nevrologiske problemstillinger av både akutt og kronisk art samt kan bistå med vurderinger omkring ortopediske og nevrokirugiske problemstillinger.

Egil Røsjø har vært nevrolog ved Nevrologisk avdeling, Sykehuset Telemark fra 2009 til 2010 og Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus fra 2010 til 2018 med unntak av 6 måneders sideutdanning ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

Han er utdannet ved det Medisinske fakultet ved Universitet i Oslo og har også fullført Forskerlinje og Doktorgrad ved Universitet i Oslo.

Egil har forsket på basal immunologi ved Immunologisk institutt, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet hos professor dr. Bjarne Bogen og immunologiske aspekter ved multippel sklerose ved Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus hos dr. Trygve Holmøy.

Han har de siste 5 årene publisert 7 forskningsartikler i internasjonale fagtidsskrifter som hoved- eller medforfatter, sist i november 2018 i Acta Neurologica Scandinavia om effekten av vitamin D-tilskudd på en serum-markør for degenerasjon av nerveaksoner i sentralnervesystemet hos pasienter med multippel sklerose.

Egil har også erfaring fra arbeid innen kliniske studier ved multippel sklerose.