Nevrologi Oslo

Hos oss møter du erfarne nevrologer som utreder og behandler pasienter med sykdommer i hjerne, ryggmarg og nerver, samt visse muskelsykdommer.

Nevrologisk utredning og behandling i Oslo tilbys kun til voksne over 18 år.

En nevrolog kan hjelpe deg med blant annet utredning av smerter, førlighetsforstyrrelser og anfallslidelser. Dette kan være epilepsi, multippel sklerose (MS), hjerneslag eller andre nevrologiske sykdommer som: 

  • Parkinsons sykdom og andre bevegelsesforstyrrelser
  • Polynevropati
  • Svulster eller andre skader i nervesystemet

Forberedelse til generell nevrologisk konsultasjon

Når du bestiller time til generell nevrologisk konsultasjon bør du medbringe annen relevant informasjon fra eventuelle tidligere legebesøk og undersøkelser:

  • Papirer fra fastlege
  • Papirer fra sykehus
  • Papirer fra andre spesialister
  • Siste tids blodprøvesvar
  • Billedundersøkelser (MR, CT, røntgen, ultralyd)
  • Andre relevante undersøkelser

Forberedelse til hodepine-konsultasjon

Når du bestiller time til 1. gangs hodepineutredning må du ta med egenmelding til konsultasjonen:

Ved grundig utfylling av skjemaet vil du få best utbytte av konsultasjonen. Beregn gjerne noen dager på utfyllingen.

Generell nevrologisk utredning

4 130,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Nevrologi i Oslo tilbys på

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Erfarne nevrologer

Hos oss møter du erfarne nevrologer som utreder og behandler pasienter med sykdommer i hjerne, ryggmarg og nerver, samt visse muskelsykdommer.

Med all vår oppmerksomhet

Hos oss kan du være trygg på at vi tar deg og dine smerter på alvor - det finnes hjelp å få.

Bedre livskvalitet

Vi hjelper deg med utredning av smerter, førlighetsforstyrrelser og anfallslidelser for å oppnå en vesentlig bedring i livskvalitet.