Fredrick Skår

Allmennlege
Volvat Hamar

Fredrick Skår er en av Volvat Hamars mest trofaste leger. Han har vært tilknyttet senteret siden februar 2007 og har dermed vært med på den fine utviklingen vi har hatt, både i faglig tilbud og volum.

Fredrick studerte medisin ved universitetet i Bergen og var ferdig i 2005.

Etter turnustjeneste ved Lærdal sykehus i 2005 og distriktsturnus på Røros i 2006 startet han på Volvat Hamar i 2007.

Han har gjennom mange år opparbeidet seg god erfaring og har en positiv innstilling til alltid å være oppdatert, noe som kommer både pasienter og kollegaer til nytte.