Helsekontroll i Hamar

Lege, notater, konsultasjon, volvat

Regelmessig kontroll er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge sykdom og helseplager. Volvat tilbyr deg en målrettet og grundig helsekontroll hos lege.

Volvat Helsekontroll - Din helse fra topp til tå 

Helsekontroll er en årlig legeundersøkelse som tilbys på allmennavdelingene ved alle våre Volvat-sentre. Hovedprinsippet er å utføre en grundig legeundersøkelse som er skreddersydd for deg og dine behov. 

Ved våre helsekontroller får du god anledning til å adressere dine eventuelle helsebekymringer, og noen ganger får man avdekket sykdomstilstander som kan bli gjenstand for behandling og /eller regelmessig oppfølging.

Ved å tilby en årlig helsekontroll ønsker vi å skape trygghet for deg.  

Det tas opp en fullstendig sykehistorie, dervi kartlegger eventuelle tidligere sykdomsepisoder, kroniske tilstander og aktuelle små eller større plager. Informasjonen vi får gjennom den innledende samtalen gjør at vi har mulighet til å individualisere helsekontrollen, og vi kan rette fokus på både små og store helseutfordringer. Forebygging og helsefremmende tiltak er også noe vi er svært opptatt av.

Vår helsekontroll inneholder:

1) Samtale med en av våre allmennleger – Vi tar oss tid til den gode praten.  

Under den innledende samtalen ønsker vi å snakke med deg slik at legen får dannet seg et bilde av din helsesituasjon. I tillegg til å spørre om tidligere og/eller aktuelle sykdommer/tilstander, ønsker vi å få vite litt om privat- og jobbsituasjon og om livsstil (røykevaner/snus/alkohol, kosthold og treningsvaner). Vi ønsker også å avdekke eventuelle familiære helseproblemer/arvelige tilstander, allergier og om du bruker noen faste medisiner. Dersom dette er tilfelle ønsker vi at du tar med deg en liste over de medisinene du bruker til daglig og ved behov.

Etter den første orienteringen går man over på en grundig klinisk undersøkelse. Dette innebærer for eksempel undersøkelse av bryster hos alle kvinner over 35 år, og undersøkelse av testikler hos menn under 40 år. Årlig prostataundersøkelse anbefales hos alle menn over 40 år. Har du et aktuelt helseproblem vil vi selvsagt ta tak i dette også. 

2) Undersøkelser/tester hos sykepleier/helsesekretær:

Her blir det tatt EKG, og det kan også utføres pusteprøver og hørselstester hvis det er indikasjon for dette.

3) Prøvetaking:

I forbindelse med helsekontrollen blir det utført blodprøvetaking på laboratoriet. Her leverer du også urinprøven. Det er fint hvis dette er en morgenurin. 

Alt avhengig av kjønn og alder har vi egne «blodprøvepakker». De inneholder de mest relevante prøvene som vi synes bør kontrolleres årlig.

Her inngår måling av blodprosent, senkningsreaksjon, hvite blodceller, langtidsblodsukker, kolesterol og stoffskifte. Prostataprøve (PSA) tas med på alle menn over 40 år. Nyrefunksjon måles på alle over 50 år, og denne aldersgruppen anbefales også å levere en avføringsprøve en ukes tid i etterkant av helsekontrollen. Du får veiledning av laboratoriepersonalet hvordan denne skal leveres.

Dersom det er indikasjon for å legge til ytterligere blodprøver, vil legen anbefale dette. Av og til har også pasienten selv noen ønsker om blodprøver de ønsker å ta. I samråd med legen bestilles prøver som synes relevante, og det vil da informeres om at det kan påløpe noen ekstra kostnader.

4) Tilbakemelding:

Du får en skriftlig tilbakemelding fra legen samme dag eller senest innen 14 dager. Her får du informasjon om alle resultater og tilbakemelding på blodprøvene. Dersom det avdekkes noe unormalt, blir dette tatt tak i og det legges en plan for videre oppfølging og eventuell behandling. Er det behov for ytterligere undersøkelser vil vi komme med anbefalinger på dette, og dersom det er indikasjon for å bli henvist til spesialist er også dette noe vi vil informere om.

Forberedelser til helsekontroll: Ta med urinprøve fra morgenurin.

Vi tilbyr helsekontroll ved alle våre sentre.

Volvat - din helse fra topp til tå. 

Priser (Hamar)
  • Helsekontroll ved Volvat
    Fra 1 544,- (medlem)
    Fra 1 930,- (ikke medlem)

Til alle konsultasjoner tilkommer det materiell- og servicegebyr på 75 kr for allmenn- og barnelegebesøk og 150 kr for spesialistbesøk. Ved konsultasjon kan det påløpe ekstrakostnader som en følge av nødvendige undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet. Vær også oppmerksom på at vi på enkelte tjenester har prispåslag på kveldstid (dvs. etter kl. 16), i helger og på helligdager. Ta kontakt med ditt Volvat-senter dersom du ikke finner prisinfo på tjenesten du ønsker.

Noen av våre medlemsfordeler:
  • 20 % rabatt på våre tjenester (inntil kr. 1000 pr. tjeneste)
  • Gratis tilgang til Helsetelefonen hele døgnet, hele året
  • Gratis medlemskap for studenter
Les mer om medlemskap