Svein Magne Skulstad

Gynekolog
Volvat Laguneparken, Volvat Åsane
Behandlingsområder: Spesialist i gynekologi og obstetrikk, ultralyd, svangerskap, ufrivillig barnløshet

Svein Magne Skulstad er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, og har doktorgrad om bruk av ultralyd/Doppler ved kartlegging av blodsirkulasjonen hos foster.

Mange års erfaring med arbeid innenfor kvinnehelse og svangerskapsomsorg, mest ved Haukeland Universitetssykehus, men også en periode ved Rikshospitalet i Oslo.

I tillegg har han bakgrunn fra immunologi og transfusjonsmedisin, og har vært sentral i innføringen av nasjonal rhesusprofylaske i svangerskap der mor er rhesus negativ og fosteret er rhesus positivt.

Mangslungen forskingsbakgrunn, og han er engasjert i forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus. Han har lang erfaring med bruk av ultralyd både ved gynekologiske tilstander og som hjelpemiddel i overvåking av svangerskapet.