Frank Friedrich Steinbach

Plastikkirurg Volvat Majorstuen, Volvat Fredrikstad Behandlingsomrader: Brysforstørring, Brystløft, Brystreduksjon, Bukplastikk, Fettsuging

Overlege dr. med. Frank F. Steinbach er spesialist i plastikkirurgi. Tidligere har Frank Steinbach arbeidet som overlege ved plastikkirurgisk avdeling Rikshospitalet og ved Colosseumklinikken Oslo. I de siste fem år som partner ved Teres Sørlandsparken.

Dr. Steinbach arbeider som ledende plastikkirurg ved Volvat Majorstuen og Volvat Fredrikstad.

Frank Steinbach har lang erfaring med brystforstørring, brystløft og brystreduksjon, bukplastikker og figurformende fettsuging. Han har i tillegg spesiell interesse for rekonstruktiv estetisk ansiktskirurgi og nesekorreksjon.

Dr. Steinbach tok sin doktorgrad ved Universitetet i Freiburg, Tyskland i 1999 og har holdt en rekke foredrag nasjonalt og internasjonalt.

Medlem av Norsk Plastikkirugisk Forening, Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi, EAFPS - European Academy of Facial Plastic Surgery og Den norske legeforening.